REUNIÓ ELECCIONS AUTONÒMIQUES 14F

by | març 31, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest dijous 28 de gener, hem tingut reunió amb la Subdirecció de Recursos Humans referent a la participació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra en el dispositiu policial de les eleccions del proper dia 14 de febrer de 2021.

L’objectiu és tenir presència policial a tots els col·legis electorals. No hi haurà cap agent sol a cap col·legi. Sempre seran binomis.

Tota la planificació del dispositiu estarà centralitzada des de la comissaria general tècnica. 

S’han donat instruccions per tal que el dia 1 de febrer, ja estiguin publicades totes les planificacions.

Tothom qui estigui subjecte a quadrants horaris amb torns, el dia 14 de febrer farà el mateix horari. Així doncs:

  • Qui ja tingui planificat treballar aquell dia de torn de dia, estarà treballant de 6h a 14h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui ja tingui planificat aquell dia torn de tarda nit, treballarà igualment de 18h a 6h com ja tenia previst.
  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de tarda, el dia 14 treballarà de 14h a 22h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de matí, el dia 14 treballarà de 6h a 14h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de nit, treballarà el dia 14 de 14h a 22h però se li imputaran 12h de treball.
  • Els efectius de Ordre públic (ARRO i BRIMO) així com investigació, suport, etc. el dia 14 treballaran repartits en el torn de 6h a 14h i en el torn de 14h a 22h però se’ls imputarà a tots 12 hores de treball.

(Les tasques d’ordre públic es reservaran a protegir institucions i seus i també per donar suport a qualsevol col·legi electoral que el necessiti).

( En tots els supòsits, com sempre, i tal com determina la Instrucció que ho regula, per tal de realitzar un torn de 8h i tenir una imputació horària de 12h, caldrà acreditar haver efectuat el respectiu vot.)