REUNIÓ REGIÓ POLICIAL GIRONA 23 de febrer de 2022

by | febr. 28, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

En la reunió regional entre els sindicats representatius CME i Caps de la Regió Policial de Girona celebrada telemàticament, es van tractar els següents temes:

– Relacionats amb infraestructures:

• Comissaria de Portbou.
El Comissari Cap de la Regió ens informa que els responsables d’infraestructures han visitat les instal·lacions amb el tècnic de l’Ajuntament, valorant un projecte de reubicar la caldera i dipòsit i fent una redistribució dels espais. Aquestes obres anirien a càrrec del Departament. S’està treballant sobre pica per rentar les mans, vestuaris… No hi ha data d’inici d’obres. S’ha de tenir present que tots els edificis de l’ajuntament estan en una fase d’estudi per instal·lació de climatització geotèrmica.

• Lloret de Mar. Dutxa vestidor de dones (problema amb els desaigües).
La Cap d’Administració ens informa que ja s’ha validat el projecte de reforma, i ara falta la planificació de l’empresa de manteniment per executar-lo i la previsió és que les obres estiguin finalitzades abans de l’estiu.

• Reforma de la façana edifici de trànsit.
El que es demana és una reforma perquè en cas de pluges fortes s’inunda la comissaria. Està pendent de l’estudi d’Infraestructures, actualment hi ha una proposta pendent de millora energètica de l’edifici, i no hi ha dates per començar el projecte.

• Seguretat edificis Policials.
Darrerament, s’han fet intervencions en les portes d’accés de comissaries com Lloret de Mar, Olot o Blanes entre altres. Hi ha pendent posar tanques perimetrals a les comissaries que encara no les tenen. També falta lones perimetrals de les quals ja estan aprovades i pendent d’instal·lar a les d’ARRO i l’Escala (que són les úniques que ho han sol·licitat).
Es canviaran càmeres de seguretat a un format digital amb més resolució.

• Obres a la CD de la Jonquera.
El comissari Cap de la Regió ens informa que ja s’han iniciat les obres de la nova comissaria, amb un període d’execucions d’uns de divuit mesos. Amb tot, mentre s’executen les obres a l’actual CD, donada la manca de seguretat de l’agent que atén als ciutadans, s’ha demanat poder posar algun tipus de protecció tipus mampara.

• CD Salt.
Des d’Administració ens informen que és de titularitat municipal i que els vestidors ja estan acabats.
En referència a la modificació de les mesures de seguretat, no tenen cap requeriment dels caps referent a temes de possibles millores de l’exterior de les dependències.

• ACD Girona.
Les càmeres i les impressores funcionen correctament; els extintors estan pendents de recol·locar, ho farà manteniment pròximament. Hi ha prevista l’arribada d’uns armaris més petits on guardar els objectes de detinguts (als que hi ha ara es posarà un cadenat per donar més seguretat), Els panys de les portes ja estan canviats.

• Col·locació de prestatges i penjadors als vestidors.
La cap d’administració exposa que els espais són els que són i allà on s’ha demanat i s’ha pogut encabir, els han col·locat. Darrerament, es farà a Santa Coloma de Farners.

• CD Banyoles.
S’han reubicat taquilles per encabir a tothom.
Referent a l’opció de col·locar un mòdul com a vestidor o menjador provisional, s’està valorant des d’infraestructures, però el que cal és una solució definitiva.
Pel que fa als desaigües, que provoca que des del dia 27 de gener no funcioni la dutxa del vestidor de dones i alguns lavabos, ens comuniquen que els tècnics de l’Empresa contractista vindran per mirar-ho.

• ABP Sant Feliu de Guíxols.
Els problemes que donava la caldera ja han estat resolts.
La climatització de l’ACD funciona correctament segons les proves que s’han fet.

• ABP Santa Coloma de Farners.
S’està valorant la instal·lació d’una escala d’alumini per accedir al remolc de comisos de marihuana.

• Tancament sectors de trànsit d’Olot i St. Feliu de Guíxols.
Des de l’SME estem treballant des de molts àmbits i des de fa temps en aquesta qüestió per tal d’evitar el tancament de sectors de trànsit i entenem que també cal treballar-ho en l’àmbit regional.
Els caps de la Regió ens informen que ells han fet les seves valoracions, les han traslladat a Prefectura i en aquest sentit poc més poden fer.

– Altres temes:

• Manca d’efectius a la CD de l’Escala i la Jonquera.
El Cap de la Regió ens informa que està totalment d’acord i que s’han d’ampliar. En aquest aspecte, informa que s’ha reunit amb membres de Prefectura i amb el director general de la Policia, per exposar-los la mancança de personal d’aquestes CD.

• RLT Girona.
S’ha demanat l’adequació de la RLT a Girona per ajustar els efectius que hi ha actualment a les circumstàncies d’envelliment de plantilla. Els Caps Regionals són coneixedors i ja s’han fet peticions i valoracions de les necessitats a la Prefectura, que és un tema que no depèn directament d’ells.

• Sergents a Santa Coloma.
Hi ha previsió de posar sergents cap de torn a Santa Coloma de Farners, però es desconeixen dates concretes.

• Urpac de Girona.
Després que la Sotsinspectora en Cap passi a segona activitat, volen adequar la plaça a sergent en cap. No es creu convenient la necessitat d’un Sotsinspector/a.

• Pressupost RPG.
En referència al pressupost que disposa la RPG, la Cap d’Administració ens informa que la quantia es determina en funció del personal i de l’antiguitat dels edificis. Girona és la segona regió amb més pressupost, tot i que no són suficients per a tot.

• Cap de Torn Regional Operatiu.
El comissari Cap de la Regió ens informa que aquesta figura prové del tancament de la Sala, que es tracta d’un projecte estratègic implantat al cos, i volen augmentar el seu nivell fins a C21a.
Actualment, hi ha 5 sotsinspectors (2 amb plaça provisional) i 2 sergents amb plaça provisional. Entre altres tasques fa de Coordinador, i fa la gestió de planificació dels quadrants i informació que han de tenir durant el servei els Caps de Torn.
Pel que respecta a les seves funcions, ens diu que són un referent pels Caps de Torn de les ABP, i són ben valorats per les ABP’s que es troben sense caps en torns de nits i caps de setmana.
Respecte al conductor/a assignat, se’ns informa que en totes les regions és un efectiu de l’ABP de referència el que fa aquestes funcions.

• Disc dur UI.
Es un tema genèric a tot el cos, els discs durs substituïts tenen menys capacitat que els anteriors.

• Parc mòbil.
A la regió es disposen de 91 vehicles, dels quals 51 són nous i amb pocs quilòmetres.
Es reparteixen proporcionalment per ABP’s.
Fins a finals d’any no arribarà cap més 4×4, actualment hi ha 12 a la regió. Vehicles sense logotips no arribaran fins a l’any 2023.
S’estan fent gestions per la utilització de vehicles decomissats.

• AP’s Olot.
Segons la Cap d’administració de la Regió, en els permisos demanats amb deu dies o menys d’antelació, si no es posa que està parlat amb el cap d’USC es retornen a tot arreu. Des de l’SME manifestem que és mentida, i que només passa a Olot.
Aquesta greu anomalia està denunciada al departament que ens ha manifestat que faran una instrucció genèrica, perquè a totes les comissaries es faci igual sense incidències.

• Més Tasers i càmeres per les ABP.
Ens informen que depèn de la prefectura la decisió final i que estan d’acord en el fet que s’haurien d’incrementar. És un problema genèric.

• Torn de reforç de Q3 per segona activitat.
Els caps de la regió ens diuen que aquest és un sistema d’horari en vigor i és un element més dels caps per la gestió dels efectius, ja que s’ha de donar un servei i que es fa com es pot.

• Manca de caporals a les guàrdies regionals.
Ens comunica el comissari cap de la Regió, que els agents sempre tenen en tot moment un sergent de guàrdia de referència al que poden trucar en qualsevol moment i les vegades que calguin. Ens reconeix que hi ha 290 vacants que s’han de proveir i que es traurà un oferiment una vegada finalitzada l’actual convocatòria d’investigació per cobrir totes aquestes mancances.

• Formació.
Se segueix el calendari que marca la Comissaria Tècnica a més de la formació que realitzin els formadors de l’ARRO.

• Conferències de treball compartides.
Els Caps de la Regió són coneixedors d’aquesta situació i dels problemes que comporta, així ho han transmès. S’està treballant per minorar aquests afers i entre altres solucions, la sala de Reus ha de rebre un reforç per a l’estiu.

Qualsevol Informació que requeriu, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra