Reunió regional Regió Policial Ponent 28 de Novembre de 2023

by | nov. 29, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Resum de la reunió entre administració, comandaments i sindicats.

Lleida, 29 de novembre del 2023.

Vehicles. Exposició dels problemes existents.

Reconeixen que la regió està tenint problemes amb manca de vehicles i avaries que s’intenten reparar en la major celeritat possible.

Molts vehicles han passat de renting a titularitat i això ha comportat un increment de la despesa en tallers. S’ha demanat un increment del 20% de la partida per a la reparació dels vehicles de propietat, la qual ja ha estat aprovada i que significa un augment de 4700 euros. També s’ha fet un contracte menor per un import de 18.148 euros, fet que significa que pel que queda d’aquest 2023, hi haurà una partida econòmica de 22.892 euros que se sumaran al romanent econòmic actual per tal de poder fer front a les avaries.

Exposem que en massa ocasions, vehicles que acaben de sortir del taller, de forma immediata tornen a patir la mateixa avaria. Es consensua entre els presents que es farà un recull específic de les anomalies de manera més específica per poder fer un control més exhaustiu d’aquestes deficiències amb tallers.

Infraestructures i Manteniment. Obres i reformes pendents i de pròxima previsió.

Lleida: S’està pendent de rebre la memòria final del projecte del Programa d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP). Actualment, a nivell d’Administració RPP desconeixen la situació de les obres importants que hi havia pendents de fer. No obstant, si que tenen constància que es valora fer les reformes per l’exterior de l’edifici, i així poder minvar les molèsties que es puguin ocasionar en els llocs de treball i que abans de la fi del 2024 hauria d’estar fet.

Pel que respecta a la instal·lació d’uns mòduls, segueix pendent per executar.  En aquesta qüestió, tornem a criticar que en massa ocasions la informació que se’ns facilita en les reunions d’Infraestructures, no s’ajusta a les informacions que disposen els serveis d’Administració del territori i que les realitats que acaben passant, difereixen molt de la informació rebuda. En el cas dels mòduls de Lleida, en la última reunió d’Infraestructures  de 22 de setembre se’ns va informar que la licitació seria al 2024 i l’execució al 2025.

En quan a la possible reforma del hall d’entrada i el taulell on es recullen denúncies, hi havia un projecte que ha quedat sense realitzar. Lligat amb aquest cas, hi ha previsió que abans d’acabar aquest 2023 s’habiliti l’entrada a dependències per a tot el personal policial i administratiu per un accés lateral de la comissaria. Una vegada fet aquest accés lateral, el vestíbul quedaria únicament habilitat com a zona d’espera de les persones denunciants, etc., i des d’Administració es contempla la possibilitat de poder fer accions puntuals a la zona del hall d’entrada i poder traslladar el taulell de denúncies on actualment hi ha la zona d’espera de les persones que volen presentar denúncia.

També s’ha preguntat per la informació que el mateix dia de la reunió algun mitjà de comunicació local, ha publicat sobre unes noves dependències policials de Mossos al barri de La Bordeta. En la línia habitual d’aquest Departament, des de regió no se’ls ha traslladat la informació acurada.

Balaguer: Abans d’acabar aquest 2023 es faran les obres d’impermeabilització del pàrquing.

Pel que respecta a l’ampliació de la OAC, de moment està aturat i s’insistirà en la necessitat de la reforma en el proper 2024.

Davant la petició de ficar unes mampares en les dutxes dels vestidors masculins, ens han informat que si, que la reclamació és adient i instal·laran mampares en breu.

Pel que respecta a la sol·licitud d’instal·lar eixugadors de mans més potents, la qüestió queda sotmesa a la possible continuació o nova adjudicació de l’empresa que porta aquest assumpte.

Les Borges Blanques: Hi ha pendent abans d’acabar l’any que s’arregli l’accés a la porta del pàrquing. Per al 2024 es preveu que s’executi una reestructuració en els vestidors i pàrquing.

Mollerussa: Tornem a insistir en el greu problema reiteradament denunciat de les filtracions d’aigua als mòduls cada vegada que plou de forma moderada o amb intensitat. Des d’Administració se’ns informa que hi ha la previsió d’instal·lar les marquesines que vam sol·licitar, abans d’acabar el 2023.

Tàrrega: Abans del 31 de desembre d’aquest 2023 s’han d’iniciar les obres d’ampliació de la OAC i els vestidors femenins.

Seguretat servei peixera Lleida.

Tornem a exposar la errònia decisió presa en respecte a l’enllumenat habilitat en aquesta zona de treball i que cal continuar establint canvis. Des dels primers moments vam fer gestions directes vers a aquest assumpte amb diferents comandaments que van comportar canvis fins a la situació actual. Tot i així, novament hem exposat que l’actualitat existent no és la manera correcta com a premissa de garantir la seguretat en un lloc de treball com és una entrada d’un edifici policial. (Davant la qüestió que tots i totes coneixem, si en necessiteu més detall contacteu-nos per privat)

També en relació amb aquest lloc de treball, s’ha comentat sobre la situació i visualització existent de les pantalles de vigilància ubicades dins la peixera.

Hem peticionat la instal·lació d’un micròfon per evitar així  l’obertura del vidre de peixera i guanyar en seguretat, així com en intimitat per a la persona denunciant. Manifesten que això no depèn de regió i ha d’estar autoritzat pel SERSECO.

Altres qüestions tractades:

Possibilitat d’establir servei de neteja urgent a garjoles. Aquesta possibilitat no està prevista en el plec actual, però tot i això, ho parlaran.

Males olors en algunes ACD. Es mirarà quins poden ser els motius.

Penjadors lavabos Lleida. Es supervisarà i se’n ficarà de nous on no n´hi hagi.

Previsió de futurs efectius a destinar a la RPP. Actualment, no es pot traslladar cap mena d’informació de nombre per no tenir-ne constància.

SAP-SME Junts, serem millors!