Reunió RPMN 21 de setembre del 2022

by | set. 23, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels temes tractats en la reunió:

RPMN

 • Les gestions dels vehicles, reparacions, etc., en ABP com és el cas de Premià, molts cops les fan els patrulles en actiu, de vegades deixant el sector sense cap indicatiu. La Cap d’administració exposa que segons normativa si no hi ha conductor polivalent, el responsable de la gestió és el Cap de torn. Els desplaçaments que hi ha previstos per l’empresa de manteniment (Fraquin) no són suficients per cobrir desplaçaments a tot el territori.
 • Neteja de vehicles en moltes ABP o CD s’han de desplaçar a altres municipis. Sobretot les comissaries més perifèriques com pineda i sant Celoni. El motiu és que aquests darrers anys no s’ha trobat empreses en aquestes zones que vulguin treballar amb la Generalitat.
 • Com s’aplica el decret energètic a les comissaries, en relació sobretot a l’aire condicionat, ja que els termòstats no proporcionen la calor/ fredor marcada. La cap d’administració manifesta que s’ha de tenir present la temperatura ambient i no la que marca el termòstat.
 • Manca de formació en tir, hi ha agents que fa més de 2 anys que no fan pràctiques; la RPMN no compleix amb la carència que tots els efectius puguin tirar un cop a l’any (arma curta). Hi ha alguna previsió sobre la instal·lació del simulador de tir? La previsió aquest any és arribar a un 60% dels efectius. D’ençà que es fan durant horari de feina, és més complicat per temes de cobrir serveis. No hi ha Galeria pròpia i es fa servir la d’ISPC i, per tant, es depèn de la disponibilitat de la galeria de tir. La solució demanaria incrementar les plantilles d’ARRO amb el que es tindrien més instructors de tir, ja que si no s’amplien plantilles és complicat. Simulador de tir, la regió ja té els espais i està pendent de la instal·lació, no depèn de la RPMN
 • Gestió de les hores extres en comissaries amb pla d’estiu. A títol d’exemple, la CD de Pineda de Mar ha rebut persones pel pla d’estiu, aquest fet fa que no es donin hores extres a aquesta CD. Ens diu el Comissari que la gestió hores extres, no depèn de la Regió. La CSUCOT és qui finalment dóna les hores i la premissa és que es distribueixen en comissaries que no tenen reforç d’estiu.
 • Compensació econòmica per les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC) en els dispositius de festivals musicals (Canet Rock), actes esportius (Mundial d’Hoquei Femení) i altres on coincideixen amb unitats que venen amb hores Extres. La planificació d’aquests esdeveniments es fa a principis d’any amb hores de romanent, perquè de fet es desconeix si hi haurà hores extres i quantes se n’assignaran a cada dispositiu. Si posteriorment surten hores extres sovint són tan poques que fan impossible que tots els efectius hi vagin cobrant.
 • Hi ha alguna previsió per dotar de llocs a tots els agents que vagin entrant en segona activitat? S’ha demanat a la Regió algun catàleg de places susceptible de ser ocupades? Ens diu el Comissari que actualment no hi ha un catàleg com a tal i que hi ha places susceptibles de ser ocupades, però no un catàleg amb agents per places.
 • Sala RPMN els agents han d’anar a cobrir la sala central i custòdia d’Egara; aquest fet obliga a tancar conferències i genera sobrecàrregues de treball. El comissari informa que des de Sala central s’ha anat a cobrir 3 vegades en dos anys i que la porta només s’ha cobert 12 vegades de les 54 que s’ha hagut de cobrir. Sala té directrius de no baixar de mínims.
 • Rodes regionals: hem rebut diverses queixes per la quantitat de patrulles que es deriven a fer serveis de trasllats i pel cobriment d’efectius de vigilància del complex central. Comenta el comissari que quan pel volum de feina puntual es necessiten molts patrulles per fer trasllats, no hi ha més remei, s’han de fer sí o sí. Al complex central quan cal anar s’ha fet una roda on s’evita que els patrulles més perifèrics hagin d’anar (per eficiència de temps i kms)
 • Servei del GAV, en general (Arenys, Pineda, Premià, etc… ) saturats i alta càrrega de treball. Necessitat de destinar cada cop més personal amb més coneixements i capacitat tècnica. Molts dels company/es que no tenen coneixements i experiència en la recollida, tramitació i gestió de documents OAC. El comissari explica que el que s’ha fet és que agafin denuncies VIDO i VIGE, en algunes comissaries en horari diürn, ja que vol evitar la doble vitalització de la denunciant havent d’explicar dues vegades el mateix a OAC i al GAV. Aquest pot ser el motiu de més càrrega de feina i que és conscient que cada vegada és més tècnic el servei d’OAC.
 • A la reunió regional del 4 d’abril del 2022 se’ns va comentar que no existeix la figura d’agent cap d’OAC. Que aquesta funció l’ha de fer el cap de torn en absència del cap d’OAC. S’ha fet arribar a les comissaries? El comissari insisteix que qualsevol responsabilitat de presa de decisions a l’OAC no ha de ser d’un agent, més enllà d’agafar el relleu als agents sortints. El responsable, en absència de comandaments d’OAC és el cap de torn.
 • Cobertures de comandament de l’escala intermèdia, fa un temps hi ha diversos llocs de comandament pendents de cobertura. Preguntem si hi ha cap previsió per cobrir aquests llocs: ABP Rubí i Arenys de Mar. El comissari ens informa que s’ha demanat que facin un oferiment per cobrir 4 places de sergent i 2 de sotsinspector a la regió. Desconeix si sortiran tots els oferiments a la vegada o no. Però hauria de ser aviat i obert a tot el cos.
 • Servei de porta. Tornem a demanar que es donin instruccions per tal que els torns de matí i de tarda (segons càrrega de feina de cada destí) es destinin dues persones al servei de porta, com podria ser en comissaries grans com Granollers, Badalona, Sabadell o Terrassa per atendre telèfon, accessos portes, visites, cites prèvies, entrega de paqueteria, etc. Ens comunica el Comissari que això ja ho tenen present i que cada comissaria ho gestiona segons la càrrega de feina i li consta que s’està fent bé.
 • Demanem el professiograma dels TSNP de la RPMN. Ens ho faran arribar pròximament.
 • AIC. Vehicles a l’AIC. Ja que segons tenim entès els vehicles nous no arribaran fins principis de semestre de l’any vinent, proposem que s’agilitzi la intervenció de vehicles de gran potència, sobretot per la UTI, pel fet que fa falta i, sobretot ara que tenim el compromís del Comissari de la CGINV, que es quedaran com a mínim un part a la unitat que els intervingui. El comissari ens diu que això està parlat i que una part s’ha de quedar a la unitat que comissa, amb tot això no depèn de la regió.

ABP PREMIÀ DE MAR

 • Els vestidors tant d’homes com de dones hi ha 5 ventiladors i 4 refrigeradors portàtils. Ens diu la cap d’administració que els pingüins són temporals. Actualment, les altes temperatures ja no són un problema i està en tràmits de solucionar-se abans de fi d’any.

ABP SABADELL

 • Els manquen vehicles de paisà, no hi ha cap 4×4. El comissari ens diu que és un problema de tota la regió i que no està previst que hi arribin nous vehicles fins a estiu vinent. Amb tot els vehicles que arriben no depèn de la Regió.

ABP ARENYS DE MAR

 • Obres de substitució del sistema de refrigeració de l’ABP d’Arenys de Mar, quina previsió hi ha de l’inici de les obres? La cap d’administració informa que no tenen data, però s’ha d’executar aquest any.

CD PINEDA DE MAR

 • Portes d’accés a la CD de Pineda, previsió d’inici? Ens diu la cap d’administració que la previsió d’execució és a l’octubre.
 • Pineda, Arenys, Rubí. Manca d’efectius i comandaments a la CD de Pineda de Mar, durant el torn de nit a finals d’agost coincidint amb les festes locals de Pineda de Mar i Tordera, a causa de la manca de comandaments va haver de fer de cap de torn una agent. – Segons comenta el Comissari, aquests fets van succeir a l’escamot 4 del 22 al 28 agost per fets sobrevinguts. Es va mirar de cobrir amb altres comandaments i va ser impossible cobrir dos dies, on van estar sense caporals. Amb tot, hi havia el cap de torn de l’ABP al qual es va poder recórrer per tot el que va ser necessari.

CD SANT CELONI

 • Pilones o elements antiencastament. Volen fer actuació abans d’acabament d’any.

ABP TERRASSA

 • Porta d’accés persones treballadores no funciona, porta de custòdia tampoc. La substitució es farà la primera quinzena d’octubre. La porta de custòdia està inoperativa, estarà arreglada aquesta setmana.

ABP CERDANYOLA DEL VALLÈS

 • Sector de trànsit a Cerdanyola del Vallès. Des de l’1 de juny que se’ls va obligar a marxar de Sabadell per anar a Cerdanyola, s’ha pogut fer avaluació/estudi dels espais? Segons el comissari, el sector compleix tots els requisits que exigeix la normativa.

Qualsevol Informació que requeriu, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra