Reunió RPMS 15 de març del 2023

by | març 22, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

El passat dimecres dia 15/03/23 es va produir la reunió entre els Caps de la RPMS i els sindicats representatius.

GENÈRICS:

 • Problemàtica de climatologia en diferents ABP i directrius de prohibició de posar calefactors: ens informen que des de la regió no s’ha donat cap directriu de prohibir els calefactors, de fet han comprat per col·locar on feien falta, el que si s’ha demanat és que es demani autorització abans i així poder valorar quin és el motiu per el qual la temperatura es baixa, i sobretot poder valorar quins són els endolls adients per evitar sobrecàrregues i evitar connexions a endolls SAI com ha passat. Ens recorden que la normativa marca les temperatures entre els 19º i els 27º, per tant, si estem dins d’aquestes temperatures no s’ha de connectar cap calefactor.
 • Afectació dels oferiments als efectius de la RPMS: el Cap de la RPMS ens informa que els últims oferiments vénen marcats per les necessitats de cobrir mancances sobretot a L’Hospitalet i Esplugues i que actualment no tenen llibertat per poder fer els moviments interns dins de la regió. Aquests oferiments han de ser peticionats a la Comissaria general Tècnica i que s’aprovin. Els 20 efectius d’Hospitalet s’han cobert dins de la regió i d’Esplugues (5 efectius) sí que han vingut de la RPCT.
 • Agents en pràctiques: ens informen que no tenen cap moviment previst.
 • Protocols d’evacuació: ens confirmen que estan tots fets i actualitzats, i s´han fet els simulacres pertinents (excepte instal·lacions d’AENA que no depenen d’ells).
 • Manca de comandaments: Ens confirmen que ara com ara a la RPMS estan a -14 caporals i -15 sergents. Aquesta problemàtica no es podrà resoldre fins que es facin efectives les properes convocatòries. Ens confirmen que els oferiments de Caps d’UI de Cornellà i el Prat estan en marxa.
 • Garraf 3: Ens informen que a hores d’ara ja només queden 2 efectius de cap de torn regional operatiu. La planificació està feta i comunicada per tal que tothom tingui coneixement. No es podrà ampliar aquestes places fins que es resolgui la propera convocatòria de promoció interna.
 • Planificació del romanent anual: ens confirmen que es van donar les directrius a totes les oficines de suport després de les problemàtiques l’any anterior i aquest any s’ha fet correctament.
 • Instruccions sobre la supervisió per part dels comandaments de les càmeres de les àrees de custòdia de detinguts, per supervisar el servei del responsable de l’àrea de custòdia: ens informen que amb motiu de què va passar a la RPMN (mort de detingut), es van adonar en supervisar les càmeres de seguretat una certa relaxació en la cobertura dels protocols d’aquest servei i no es feien les rondes necessàries a l’àrea de custòdia. Es va fer un estudi supervisant aquestes imatges i es va concloure que era un tema generalitzat i s’ha traslladat aquesta problemàtica a la resta de regions policials. Des de la RPMS es fa aquesta supervisió de les càmeres i s’observa el mateix i, per tant, es determina, que per garantir la seguretat jurídica dels mossos que realitzen aquest servei, s’han de fer les rondes de supervisió dels detinguts cada hora, i es donen aquestes directrius, per tal d’evitar problemes en cas que hi hagin incidents amb persones detingudes.
 • ARRO RPMS: Demanem informació sobre el trasllat a les noves instal·lacions de l’aeroport. No tenen cap mena d’informació nova al respecte i el que semblava imminent s’està veient que no. En referència a les queixes que vam tenir l’estiu passat sobre l’aire condicionat de les furgonetes antigues Ford de 2014, ens informen que s’estan revisant per tal que tot funcioni correctament.
 • Guàrdies UI: Demanem informació sobre si es modificarà les guàrdies en cas que s’ampliïn els efectius d’UI Hospitalet, o en el cas que UI ASA passi a regió. Ens informen que intentaran que sempre sigui de la manera més homogènia i igualitària possible, però que s’haurà de valorar quan es produeixin aquestes modificacions. Sempre han de treballar amb els nombres reals. En referència a la cobertura de científica haurem d’esperar com queda tot un cop publicat el nou decret d’estructura.
 • Conflictes entre UI i OAC: fem arribar diferents conflictes en ABP entre OAC i UI per tal de saber qui ha de cobrir certs delictes i la seva instrucció. Ens confirmen que han fet un document al respecte per deixar clar qui ha de cobrir aquests tipus de delictes, si ha d’instruir l’OAC o UI. Aquest document es va fer arribar a les destinacions com Comunicat Operatiu de 17 de febrer, adaptat a les noves modificacions del Codi Penal.
 • Hores extres fora de la RPMS: Demanem que es puguin realitzar hores extres fora de la RPMS, però ens diuen que no depèn d’ells.

ABP ESPLUGUES:

 • Espais alliberats quan marxi l’ARRO: Ens informen que fins que no es faci el trasllat no es decidirà res i no tenen res pensat.

ABP VILAFRANCA:

 • Emmagatzematge d’estupefaents: es trasllada les queixes dels companys i ciutadans per les fortes olors a marihuana durant el mes de febrer pels diferents comisos fets. Ens comenten que són conscients d’aquesta problemàtica i continuen treballant perquè es pugui destruir el més aviat possible i es continua esperant el funcionament del magatzem central de Nou Barris.

ABP MARTORELL:

 • Problemes de manteniment de les dependències: ens informen que durant el quart trimestre es procedirà a pintar i reparar aquestes dependències.
 • Problemes de climatologia: ens comuniquen que s’han de canviar diferents peces i que ja està activat.

AEROPORT PRAT:

 • Trasllat a nou edifici: Tal com s’ha parlat no tenen cap novetat al respecte i no tenen dates previstes.
 • Manca de seguretat a les dependències amb pantalles de plàstic: continuem insistint en aquesta manca de seguretat, es demana vidres antibales com a la resta de dependències. Ens informen que les dependències estan dins d’unes dependències d’AENA, que té un accés limitat amb càmeres i porta d’accés a dependències amb altres cossos policials, i que no és de fàcil solució. Per part dels Caps de la RPMS es comprometen a passar el tema a SERSECO i mirar de millorar aquesta seguretat.

CD VILADECANS:

 • Problemes de climatització: ens informen que es va detectar un problema al ventilador de la refredadora i que està previst canviar la refredadora aquest any.

ABP L’HOSPITALET:

 • Problemàtica amb les càmeres de videovigilància: tornem a insistir en la mala resolució i manca de visibilitat. Ens comuniquen que està previst canviar les 8 càmeres analògiques perimetrals i substituir-les per càmeres digitals, amb més definició i zoom digital. Ens informen que aquest canvi s’ha demorat i es farà durant el mes de maig.
 • Porta posterior accés a l’aparcament de comissaria: des de l’SME tornem a insistir en aquesta avaria que dura mesos i que a més té la problemàtica que des de l’edifici posterior es veu l’interior de l’ABP. Ens informen que es va avariar el motor de la porta i que es va substituir, però després es va detectar una deficiència en la guia de la porta, de la qual s’ha demanat pressupost i està pendent d’execució.
 • Barrera de sortida espatllada: ens informen que la barrera està descatalogada, perquè és molt antiga, i s’ha demanat una partida pressupostaria diferent per poder canviar-la.
 • Obres pendents a l’OAC: està previst fer un concurs per fer aquestes obres, i per terminis de concurs, aquestes obres estan previstes fer-les al primer semestre de 2024.

SANT VICENÇ DELS HORTS:

 • Problemes de temperatura: es va denunciar temperatures de 15º en aquesta comissaria. Ens informen que el problema va ser que la caldera (que és nova) es va espatllar, i s’ha de canviar el circuit aviat. El fet d’arribar a aquesta temperatura va ser també perquè no es va activar el servei de manteniment de 24 hores i es va dilatar amb el temps la reparació.
 • Problemes amb la plaga de formigues: ens confirmen que es va activar el protocol de plagues, i que s’ha solucionat el problema. L’empresa de vending ja ha pogut fer la neteja de les màquines per tal que tornin a funcionar correctament.

ABP VILANOVA:

 • Porta d’accés interior al costat de la recepció de poca qualitat i manca de seguretat: tornem a insistir en la millora d’aquest accés, ja que aquesta porta és de poca consistència i en cas d’un cop es pot obrir sense problemes. Ens informen que aquesta queixa que hem fet i que consta que també s’ha fet per part del Cap d’ABP s’ha traslladat a SERSECO i que d’aquest servei s’ha informat que aquesta porta és correcte i, per tant, no es canviarà.
 • Parada de BUS a la porta de l’ABP: Creiem que no és el lloc adient per situar una parada de BUS i que afecta la seguretat de l’ABP. Ens informen que aquesta parada s’ha canviat de lloc diferents vegades, que s’han fet gestions amb ajuntament i Caps d’ABP i en un principi els informes que tenen és que aquesta parada no afecta la seguretat de l’ABP.

Sempre Mossos d’Esquadra