REUNIÓ RPMS 19 d’octubre de 2022

by | oct. 20, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels temes tractats en l’esmentada reunió:

GENÈRICS:

– Problemàtica amb les documentacions per gaudir el permís per ingrés hospitalari/repòs domiciliària: ens informen que és cert que va haver-hi un temps en què hi havia aquesta problemàtica, ja que es demanava informes d’alta, fruit de les queixes que vam traslladar, des de la SRRHH es van donar directrius que no s’havia de demanar cap document que no sigui el justificant d’ingrés (que donarà dret al permís íntegre) i en el cas de repòs domiciliari es gaudirà del permís complet, excepte si el metge marca unes hores concretes de repòs que en aquest cas es limitarà el permís a les hores que marca el metge.

– Agents en pràctiques: no està previst cap moviment d’agents fins que finalitzi l’últim moviment del concurs general (21 de novembre), i després veuran com queda la cobertura de totes les ABP.

– Problemàtiques amb Webex: s’ha de gestionar tal com marca la instrucció, a la seu policial més propera al domicili dels agents. Pel que fa a facilitar els telèfons particulars, ens comuniquen que si es disposen de telèfons a la regió, es podran entregar a qui els sol·liciti.

– Manca de comandaments: ens confirmen aquesta problemàtica, però que ara mateix és de difícil solució fins que es convoquin noves promocions internen. Això suposa que ara mateix molts agents hi hagin d’assumir responsabilitats que no li corresponen, i que llocs de Caps d’UI, Caps d’OAC… no estiguin coberts, a l’igual que la figura de Garraf 3, que cada cop són menys.

– Planificació del romanent anual: ens confirmen que es donaran les directrius oportunes a les oficines de suport, perquè a principis d’any policial tothom tingui el romanent planificat, tal com marca la instrucció.

– Manca d’espai en vestidors femenins: és una problemàtica generalitzada a causa de l’increment de dones al CME, i ens comuniquen que el febrer del 2022 es va fer un estudi de tots els vestidors per tal de solucionar aquesta problemàtica (els més urgents eren L’Hospitalet, Sant Sadurní, Gavà i Sant Vicenç).

– ARRO RPMS: demanem informació sobre el trasllat d’aquesta especialitat al nou edifici de l’aeroport. Ens comuniquen que encara no tenen dates de previsió de trasllat, que aniran des del primer moment quan també vagi ASA. Els sindicats demanem una visita a aquestes instal·lacions per poder avaluar els espais, la seguretat, i aportar les necessitats oportunes.

– Manca de vehicles: denunciem la manca de vehicles a la regió, i el mal estat d’alguns. Són conscients, però ara mateix estan a l’espera de les noves licitacions (recordem que les actuals han quedat descobertes).

ABP EL PRAT:

– Problemàtica amb les càmeres de videovigilància: tornem a insistir en la mala resolució i manca de visibilitat. Ens comuniquen que està previst canviar les 9 càmeres analògiques perimetrals i substituir-les per càmeres digitals, amb més definició i zoom digital. Està previst a finals d’aquest any principis de 2023.

– Ajustament de les càmeres de l’ACD: demanem que s’ajustin millor aquestes càmeres, ja que algunes no estan ben col·locades. Ens informen que es pot demanar a l’oficina de suport i que no els consta aquesta queixa.

– Manca d’aparells elèctrics antimosquits a l’ACD: exposen que no els consta cap queixa al respecte, i que en el cas que facin falta es demanin al servei d’administració.

– Furgoneta de trasllats: des de l’SME sol·licitem que es doti d’una furgoneta de trasllats fix a l’ABP per tal de no tenir tantes patrulles portant detinguts als jutjats (ABP + ASA). Ens confirmen que estan d’acord i que ja s’han fet les gestions per demanar-la.

ABP ESPLUGUES:

– Canvis de planificació constants: denunciem els canvis de torn que pateixen agents i comandaments i que perduren en el temps sense que hi hagi cap millora.

ABP VILAFRANCA:

– Manca d’aigua calenta: ens comenten que s’ha trencat la caldera, i ja s’ha aprovat la reparació. Es comprarà un termo prou gran, a l’espera de modificar tot el sistema de climatització nou, que serà aerotèrmic a través de fons europeus, l’any vinent.

– Problemàtica per la publicació dels TIP i baixes mèdiques al taulell de l’ABP: des de l’SME denunciem aquestes praxis per part dels comandaments.

– Problemes amb els mosquits a l’ACD: ens informen que una vegada l’administració ha tingut coneixent s’ha fet actuació amb empresa de control de plagues per fer el tractament corresponent i l’empresa de neteja fa també una sèrie de feines.

– Cadires en mal estat: havien cadires en mal estat, i van arribar-ne 4 noves, però no han acabat al lloc que corresponien, i aquestes cadires en mal estat continuen al mateix lloc. Ens informen que s’han de tornar a demanar.

– Rajoles que cauen als lavabos: s’ha aprovat el pressupost per poder fer la reparació el més aviat possible.

– Mal estat de la zona d’accés als ciutadans: problemes amb plaques a terra per controlar el desnivell, ara mateix tenen massa separació i algú podria caure. Ens informen que parlaran amb infraestructures per tal que ho mirin.

– Emmagatzematge d’estupefaents: s’està treballant amb tots els jutjats per tal de destruir aquestes plantes, però que algun jutjat s’hi nega. Es continuarà treballant en aquest tema.

CD SANT SADURNÍ:

– Vestidors de dones: manca d’espai. Ja s’ha començat a demanar pressupostos per ampliar vestidors, i s’està barallant diferents actuacions per tal de no incomplir normatives que afectin a l’ACD.

ABP GAVÀ:

– Problemes de mosquetes a custòdia de detinguts i menjador: ens informen que han fet les feines oportunes amb l’empresa de control de plagues. També s’ha fet neteja de les arquetes. Aquestes feines no han sigut definitives i continuen amb aquesta problemàtica.

– Manca espai a vestidors dones: en són conscients i es farà una modificació de l’espai en detriment del vestidor masculí. Les obres es faran durant el primer semestre de 2023.

CD CASTELLDEFELS:

– Intèrfon de la porta trencat: informen que funciona, però que falta un botó, s’ha demanat arreglar aquest botó.

– Porta del pàrquing trencada: ens comuniquen que es va fer una reparació de la porta, es va tornar a trencar, i ara han tornat a soldar i funciona correctament.

– Porta de separació entre l’OAC i zona vestidors i armers: porta de seguretat trencada de fa molt temps i ens comuniquen que es farà reparació el gener de 2023. Un cop reparada no es podrà falcar ni lligar de cap manera.

CD VILADECANS:

– Problemes de climatització: se substituirà totes les màquines durant el 2023.

– Barrera de seguretat posterior: continuem insistint amb el canvi de la barrera, per la manca de seguretat. Ens comuniquen que SERSECO no ha emès cap informe al respecte…

ABP L’HOSPITALET:

– Problemàtica amb les càmeres de videovigilància: tornem a insistir en la mala resolució i manca de visibilitat. Ens comuniquen que està previst canviar les 8 càmeres analògiques perimetrals i substituir-les per càmeres digitals, amb més definició i zoom digital, i també en posaran una més per tal de millorar la seguretat en la rampa de sortida de vehicles i poder evitar el problema de rodes punxades dels vehicles. També està previst posar càmeres a la sala de ressenya, al búnquer i als armers.

– Falta de neteja de vehicles (sobretot interior): ens comuniquen que tenim un contracte per la neteja interior del vehicle, s’ha de demanar al servei d’administració de l’ABP, i s’activa aquest servei.

– Mal estat de cadires: no consta cap nota informativa i no es té constància de cap cadira en mal estat.

SANT FELIU DE LLOBREGAT:

Problemes de filtracions durant les pluges: ens comuniquen que ja eren conscients d’aquesta problemàtica i que l’empresa propietària de l’edifici ha licitat la reforma de la coberta i sortides d’aigua. Es farà el canvi aviat.

SALA RPMS:

– Manca d’efectius: continuem denunciant la manca d’efectius a la sala, amb la sobrecàrrega de treball que suposa als companys/es que han de portar moltes conferències a la vegada. Considerem totalment insuficient l’oferiment de 2 places que s’ha fet. Ens comuniquen que amb la resolució del concurs està previst l’ampliació de 6 places més de les que tenien ara, que juntament amb l’oferiment serà un +8 agents.

SANT VICENÇ DELS HORTS:

Porta del garatge trencada: la reparació no s’ha pogut fer perquè no han arribat les peces correctes, ja que es van enviar unes que no corresponien. Ens comenten que en unes tres setmanes està prevista la reparació.

ABP VILANOVA:

– Problemes de comunicació entre porta i ciutadans: ens informen que qualsevol mecanisme de comunicació (demanats des de l’ABP), no estan validats des de la Comissaria General Tècnica. Buscaran la manera de millorar aquest punt.

– Problemes de mosquits a l’ACD: els aparells contra els mosquits no funcionen correctament i presenten deficiències.

Qualsevol qüestió que requeriu en més precisió, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos Esquadra