REUNIÓ SOBRE EL POSSIBLE PACTE DE DESPLANIFICACIÓ COVID

by | jul. 16, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Aquest dijous 15 de juliol, ens hem reunit amb les organitzacions sindicals i la Subdirecció de Recursos humans per valorar una proposta de Pacte per compensar les persones afectades per les desplanificacions produïdes a l’inici de la crisi COVID.


El Pacte proposa computar en concepte d’hores acumulades, sense l’aplicació de coeficients multiplicadors, el mateix nombre d’hores de treball desplanificades en el període comprès entre el 14 de març i el 3 de juny de 2020, sempre que hagin suposat una reducció de les hores acumulades a finals de l’any policial 2020-2021.


També concreta unes poques comissaries que se’n poden beneficiar i hem sol·licitat que s’obri aquesta possibilitat a qualsevol persona que estigui sota aquesta casuística independentment del lloc on presti servei.


De la mateixa manera, s’incloïa un punt en el qual s’explicava que, amb la signatura del Pacte donaven per resoltes les sol·licituds de reclamació d’hores acumulades presentades en via administrativa fins a la data. Hem demanat que aquest punt se suprimeixi perquè entenem que provoca indefensió a possibles reclamacions de persones que no se sentin incloses en aquest pacte i vulguin reclamar.


Sobre totes les aportacions fetes, la Subdirecció de Recursos Humans ens passarà nova proposta de Pacte i decidirem si signem o no. Hem aprofitat la reunió per demanar que es compensi a tots els membres del CME amb la paga COVID per la seva tasca i esforç al llarg de la crisi pandèmica que estem patint.

Sempre Mossos d’Esquadra.