Sala RPMB: Altra Sala amb mancances de personal

by | juny 20, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Fa temps que anem denunciant les dificultats en què es troben els efectius que executen la seva activitat en les respectives Sales que queden arreu de Catalunya.

Fa uns dies, registràvem un escrit demanant una reunió amb el cap de la CSUCOT, amb el Coordinador de totes les Sales de Comandament i amb la Subdirectora General de Recursos Humans per tractar les greus problemàtiques de la sala 112.

Novament, hem tornat a insistir a peticionar aquesta reunió i que es doni celeritat a la mateixa per poder tractar les qüestions de la sala 112, així com la resta de deficiències existents en respecte de la sala RPMB i de qualsevol altra sala de la resta del territori.

La sala RPMB és una sala amb un elevat nombre d’incidències, que li pertoca gestionar tota la ciutat de Barcelona, que ja de per si, és la demarcació més poblada de Catalunya. A més a més, és la ciutat de referència on es realitzen tots els actes institucionals, concentracions i/o manifestacions de diversos col·lectius. Aquest fet, comporta una sobre càrrega de feina a les persones operadores d’aquesta Sala.

Unificar conferències, una cosa que anys enrere era una solució excepcional en moments puntuals de mancança de personal per causes diverses, en l’actualitat s’ha convertit amb la “nova normalitat”. Una nova normalitat que comporta càrrega de feina, estrès, situacions d’ansietat, etc., que al final reverteix en la salut dels treballadors, però també en la qualitat del servei que cal prestar.

Aquestes mancances de personal, comporten entre altres que es deixi de donar una atenció de qualitat a la ciutadania que ens requereix i, que els companys/es que es troben a primera línia de carrer, en massa ocasions hagin d’estar a l’espera. Tot, perquè el volum de feina que gestiona Barcelona és inassumible donat que l’operador/a de Sala ha de executar diverses tasques a la vegada com:

  • Atendre incidents.
  • Trucar víctimes i/o persones que ens requereixen.
  • Trucar altres unitats per contrastar certs requeriments.
  • Complimentar la cronologia dels serveis/ incidents.
  • Vetllar pels companys/es del carrer.
  • I així, un llarg etcètera.

La càrrega de feina de la conferència de Ciutat vella és tremenda, així mateix la de l’Eixample i Sant Martí. La conferència que ha de portar habitualment Sants, amb manca d’operadors de sala és compartida amb Regió. Conferència que s’encarrega d’assolir tots els indicatius: d’Arro, Dragons, Guilles, Fòrums Comtals, Comtal 5, etc., on moltes vegades, cada unitat realitza serveis i/o dispositius diversos.

En moltes ocasions, certes patrulles o certs grups d’especialització demanen conferència única, i això es duu a terme amb els mateixos operadors i amb dos portàtils a l’hora. Però la realitat és que per més portàtils que es donin, les persones són les que són i no es dóna l’abast a tot.

Darrerament, amb la manca d’efectius, també s’està unificant Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, totes tres conferències en una sola conferència i gestionades gairebé sempre tan sols per un parell d’operadors i de vegades tres.

Novament, es repeteix la problemàtica comentada anteriorment. Càrregues de feina impossibles d’assumir pel personal que es veu sotmès a estrès, ansietat, i amb la preocupació de la manca d’assistència a companys/es i requirents, etc.

La solució que de tant en tant hi posa l’administració, tot i que del tot insuficient, és que es vingui amb hores extres a cobrir agents d’altres escamots. Però amb això, no n’hi ha suficient i de fet, no soluciona ni una petita part de tots els problemes de la Sala.

Una possible acció que proposem per revertir aquesta situació, és que es permeti accedir a la Sala a personal en fase de pràctiques. No acabem d’entendre perquè aquest personal, no pot fer les seves pràctiques a la Sala, quan es tracta d’un lloc de treball de summa importància per al CME i l’experiència que allà hi poden agafar té molt de valor per a la seva futura carrera professional.

Cal buscar solucions als problemes de personal de les diferents Sales. Enfront aquestes mancances, aprofitem per recordar, que sol·licitem una vegada més, que la Sala sigui considerada un lloc de treball de nivell 2, donada la seva especificitat de tasques.

Bona mostra d’això, és que un operador/a de Sala pot dur a terme perfectament tasques de seguretat ciutadana al carrer, però per contra, qualsevol agent del carrer, no pot anar a cobrir Sala per manca d’especialització.

Sempre Mossos d’Esquadra