SAP i SME demanen per Transparència quantes assistències ha denegat el Departament d’Interior

by | maig 28, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Les dues organitzacions sindicals hem presentat una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública reclamant saber quantes assistències jurídiques s’han demanat i quantes d’elles s’han concedit i denegat.

Una de les qüestions que més ha avivat el conflicte que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem mantingut i mantenim amb l’actual Govern en funcions i amb el Departament d’Interior sortint ha estat el relacionat amb el dret d’assistència jurídica dels mossos i de les mosses d’esquadra que, en l’exercici de les seves funcions han resultat víctimes d’un il·lícit (atemptat, resistència, desobediència, etc.)

Recordem que, fruit d’un acord de legislatura, el Departament d’Interior va deixar a l’estacada al cos de mossos d’esquadra, modificant els “criteris davant d’accions judicials per a la protecció i defensa e funcionaris i funcionàries públics i personal al servei de l’Administració de la Generalitat víctimes d’il·lícits penals. Una modificació de criteris vulnera de manera flagrant la normativa vigent i els drets que com a policies ens ha de garantir l’Administració” que es pressuposa que “ens representa”.

No obstant, i malgrat la virulència del conflicte, el Departament d’Interior ha seguit negant de manera reiterada (fins i tot en seu del Consell de la Policia) que no s’estigués garantint la defensa dels mossos i de les mosses d’esquadra. Una qüestió certament vergonyant en tant que, tal i com hem denunciat en tota la legislatura (la darrera ocasió en comunicat de 18 de març) sabem del cert que així s’ha produït.

És per això que, davant d’aquesta sorprenent situació, ambdues organitzacions sindicals hem presentat una Sol·licitud d’Informació Pública per tal que se’ns acrediti que, allò manifestat pel Departament d’Interior en el màxim òrgan de participació del cos de mossos d’esquadra (el Consell de la Policia) és certament així.

Més específicament ambdues organitzacions sindicals hem demanat la informació pública relativa a (1) el nombre d’assistències jurídiques peticionades per les persones membres del CME als Serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya en aquesta darrera legislatura, (2) el nombre d’assistències jurídiques acceptades, (3)  el nombre d’assistències jurídiques denegades i (4) el motiu de la denegació.

A ambdues organitzacions sindicals ens sorprèn enormement aquesta situació. Però en cap cas podem permetre que ni el Departament d’Interior, ni el Govern (actualment en funcions) enganyin a la ciutadania en general i a les persones membres del cos de mossos d’esquadra en particular.

Per a nosaltres és clau garantir la defensa jurídica dels i de les policies, més quan aquests i aquestes han resultat ferits en acte de servei o han estat víctimes de qualsevol il·lícit penal (ja sigui per atemptat, ja sigui per resistència o ja sigui per desobediència). Per tant així seguirem exigint-ho, ja sigui a l’actual Govern sortint o al proper Executiu que surti nomenat per a la propera legislatura.

SAP-SME Junts, serem millors!