SAP-SME-FEPOL demanen el reconeixement dels drets aprovats pel Consell de Ministres

by | juny 28, 2023 | COMUNICATS ALTRES

El Govern de l’Estat ha aprovat per Reial decret llei noves mesures de conciliació i protecció a les persones treballadores.

El Consell de Ministres celebrat ahir 27 de juny, en compliment de la Directiva (US) 2019/1158, va aprovar per Reial decret llei millores del dret a la conciliació de la vida familiar amb la laboral de totes les persones treballadores.

Més concretament el Govern de l’Estat va aprovar (1) un permís de 8 setmanes per la cura de fills o filles menors de 8 anys, (2) un permís retribuït de cinc dies a l’any per a cada persona treballadora per cura de familiars de segon grau o convivents i (3) un permís retribuït de fins a quatre dies per a urgències quan hi hagi motius familiars que siguin imprescindibles.

És per això que avui, el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem adreçat un escrit a la Secretària General del Departament d’Interior per tal que (aprofitant la negociació que avui dia es manté oberta) es reconegui per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra, els drets que ahir es van reconèixer per Reial decret llei a la resta de persones treballadores.

Així, les dues organitzacions sindicals hem reclamat que en tant que en un dels blocs de la Mesa de negociació es parla exclusivament de mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació cal aprofitar l’oportunitat per reconèixer de facto els drets que han quedat reconeguts en l’àmbit estatal per Reial decret llei.

I és que, tenint en compte que amb el mateix document aprovat pel Govern de l’Estat “s’amplien les garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis a conseqüència de l’exercici d’aquests nous drets de conciliació”, cal que el Departament d’Interior correspongui d’igual forma a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Per tot plegat, malgrat que no caldria, ja que haurien de ser d’aplicació directa en compliment d’un Reial decret llei, des de les nostres organitzacions sindicals considerem que en relació amb el document de mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació tractat en la reunió de 23 de juny cal ampliar-lo, fent-hi constar les millores de conciliació i protecció a les persones treballadores que, des del Consell de Ministres es van aprovar durant el dia d’ahir.

SAP-SME Junts, serem millors!