SAP-SME-FEPOL insta a la SGRH a contemplar la voluntarietat en els dispositius electorals

by | juny 22, 2023 | COMUNICATS USC

En un escrit adreçat a la Subdirecció denunciem els problemes que pot representa concretar sobre quins torns cal planificar treball.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans reclamant canvis en la regulació de les planificacions de les persones membres del cos de mossos d’esquadra a qui se’ls planifica torn de treball per cobrir els serveis de seguretat dels processos electorals.

És evident que les eleccions vinents generals, a l’haver estat convocades al pic de l’estiu, suposarà un esforç en la planificació a conseqüència dels efectius policials que es trobaran en període de vacances.

Per tant, amb l’antelació suficient, des del SAP-SME-FEPOL considerem que cal preveure quines són les necessitats que es poden produir i quines són les garanties de conciliació que es poden oferir a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

I és que si prenem com a exemple les darreres eleccions municipals del passat 28-M, la nota de la SGRH establia que cada servei (en funció de les necessitats operatives) havia de fer els canvis de planificació dels seus respectius efectius i s’afegia alhora, quins torns concrets es podia planificar treball, obrint la porta a convocar efectius de les unitats d’investigació si es considerava necessari.

Aquestes indicacions, però, han representat un problema tant per als efectius policials com per a les oficines de suport i és per això que avui, en l’escrit presentat, SAP-SME-FEPOL hem proposat que es tingui en compte la voluntarietat en la planificació dels dispositius electorals.

A aquest efecte considerem que prioritàriament i abans d’imposar canvis de planificació, cal comptar amb la voluntarietat d’aquells efectius policials que estiguin predisposats a treballar en el dispositiu policial i és per això que, en l’escrit presentat, SAP-SME-FEPOL ha instat a la Subdirecció general de recursos humans a tenir-ho en compte de cara a les eleccions vinents generals.

SAP-SME Junts, serem millors!