Segona sentència condemnatòria per abusos sexuals contra el Doctor del Departament d’Interior

by | jul. 2, 2024 | COMUNICATS JURÍDIQUES

El Jutjat condemna a dos anys de presó a Jordi Planas i  alhora condemna també a la Generalitat de Catalunya com a responsable civil subsidiària.

Durant el Maig del 2022, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) destapava els casos d’abusos sexuals que el metge del Servei de Vigilància de la Salut del Departament d’Interior presumptament hauria comès en l’exercici de les seves funcions, sobre diverses mosses d’esquadra. Uns fets gravíssims, que després de fer-se públics, van acabar elevant fins a cinc, el total de víctimes presumptament abusades pel Doctor del Departament d’Interior.

Avui, ja podem dir que són dues les mosses que han patit abusos sexuals dins l’edifici del Departament d’Interior ja que són dues, les sentències condemnatòries contra el metge del Servei de Vigilància de la Salut.

I és que, tal i com fes en el seu dia el Jutjat Penal 4 de Barcelona, el Jutjat Penal 29 de la mateixa localitat ha condemnat a Jordi Planas com autor criminalment responsable d’un delicte d’abús sexual, a la pena de 2 anys de presó, amb inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, la inhabilitació especial per a l’exercici de la seva professió com a metge, durant el temps de la condemna, així com se l’imposa la mesura de llibertat vigilada durant el termini de 2 anys.

Així mateix, el Jutjat ha condemnat a Jordi Planas al pagament directe de 10.000 euros en concepte de responsabilitat civil a la víctima, havent de respondre la Generalitat de Catalunya amb caràcter subsidiari.

Per tot plegat, aquesta resulta la segona sentència condemnatòria contra el metge del Servei de Vigilància de la Salut del Departament d’Interior. Una sentència que “dota a la declaració de la víctima de pes absolut, en detriment de l’ofert per la declaració de l’acusat”  i que deixa clara evidència, que “la conducta perpetrada s’incardina sota les coordenades de satisfacció de l’apetit sexual” d’aquest darrer.

A més, la Magistrada considera provat que les mesures adoptades pel Departament d’Interior consistents en intervenció d’infermera quan(el Doctor Planas) passés consulta i, després, en autoritzar-lo exclusivament per examinar (únicament) pacients masculins” van ser posteriors als fets i per tant van arribar massa tard. Són aquests els motius pels quals es condemna també a la Generalitat de Catalunya, com a responsable civil subsidiària.

Així doncs, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL fem una valoració absolutament positiva d’aquesta segona sentència en tant que repara el dany provocat a la nostra companya i evidencia que el Departament d’Interior, tal i com així denunciéssim en el seu dia, va actuar tard i malament.

Quedaran pendent de resoldre els altres tres casos que van aparèixer després de la denúncia pública feta per les dues primeres víctimes i per SAP-FEPOL. En total cinc dones valentes a qui el cos de mossos d’esquadra haurà d’estar eternament agraït pel seu coratge i la determinació mostrada.

SAP-SME Junts, serem millors!