Segueixen les mancances de personal a Sala Metropolitana Sud

by | gen. 9, 2024 | COMUNICATS USC

Hem adreçat escrit a SGRH exposant la deficiència detectada.

Des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem constatat que la manca d’efectius segueix existint en destinacions com la Sala Metropolitana Sud.

Aquest passat mes de desembre, l’escamot 3 en torn de tardes i també en torn de mati, els operadors que treballàvem no arribaven a 9. Van gestionar les conferències des de sala central i Reus.

L’escamot 1, en la seva setmana de matins, eren tres operadors i es van haver de posar amb ells dues persones de suport, sent en total cinc persones. Portaven trànsit amb dos operadors i la resta de conferències (5) reunificades en una única conferència. Després de fer gestions amb sala central es van endur una conferència i es van quedar tres persones per a quatre conferències.

La càrrega de treball que ha d’assumir una persona operadora de sala és tremenda, i en el cas de la sala metropolitana sud arriba a nivells preocupadament nocius per a la salut.

Des del nostre punt de vista creiem que s’haurien de garantir com a mínim dues persones operadores per conferència. I diem dos perquè per exemple, cada hora han d’aixecar-se per fer els exercicis per tal d’evitar lesions que recomana la DGP pel personal que treballa davant de pantalles. Després han de poder anar al servei quan les qüestions fisiològiques així els ho requereixi. També necessiten relleu per tal de fer el descans per poder menjar.

Si hi ha sis conferències a la metro sud, s’haurien doncs de garantir dos operadors per conferència, un total de 12 persones. A cada conferència hi ha tres seients i això vol dir que en algun moment es va valorar un total de tres operadors que seria un total de 18 persones.

Amb la nova Instrucció el mínim d’efectius baixa al 60% i vol dir que 10 persones acomplirien els requisits.

Si suposem que a cada escamot hi hagués 18 persones ens trobem amb un dèficit de dues persones per escamot per arribar al mínim de dues persones operadores per conferencia.

Davant l’exposat, des de l’SME i des del SAP hem instat a la SGRH a buscar solucions immediates a aquesta manca d’efectius en l’esmentat lloc de treball a fi de no perjudicar encara més, la salut de les persones treballadores.

SAP-SME Junts, serem millors!