Sessió ordinària del Consell de la Policia d’1 de març del 2024 (primera part)

by | març 1, 2024 | COMUNICATS ALTRES

La sessió d’avui ha hagut de quedar ajornada per al proper 13 de març, en tant no s’han pogut abordar la totalitat dels punts de l’ordre del dia.

Avui s’ha convocat una nova sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Una sessió que no ha pogut abordar tots els punts que estaven previstos i que ha hagut de ser ajornada fins el proper 13 de març.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) us fem un resum dels punts que s’han tractat avui.

Primer.- Nou decret d’eleccions sindicals del cos de mossos d’esquadra.

Avui s’ha informat del que pretén ser el proper Decret d’eleccions de les persones representants al Consell de la Policia. Recordem que després de les darreres eleccions sindicals es va constituir un Grup de Treball amb la finalitat d’estudiar, debatre i acordar la implantació del vot telemàtic en el procés electoral del cos de mossos d’esquadra.

Des del SAP i des de l’SME, conscients que aquesta qüestió pot ser aliena a l’interès general del col·lectiu, no ens allargarem en aquest comunicat i ho explicarem més abastament i si s’escau en un comunicat a banda.

No obstant sí volem informar que amb aquest nou Decret d’eleccions, el DINT pretén anar més enllà de la implantació del vot telemàtic i de sortida, recull qüestions que no hauria de recollir, com son per exemple drets sindicals de les persones escollides.

Des d’ambdues organitzacions sindicals hem manifestat el nostre posicionament en contra pels següents motius:

 1. Cal regular, com a la resta de cossos policials i administratius, el règim electoral mitjançant llei orgànica.
 2. Aborda qüestions que no han estat ni tractades, ni negociades (drets sindicals).
 3. Promou el transfuguisme.
 4. Amplia les llicències (alliberaments) sindicals actuals.

L’Administració en bloc i els sindicats SPC, CAT, USPAC i SEGCAT (juntament amb el consellers trànsfugues de SAP i SEIME) han votat favorablement a la nova proposta de Decret.

Segon.- Tancament del grup de treball sobre règim disciplinari.

En la sessió d’avui s’ha tancat el Grup de Treball que ha tractat i debatut la modificació del règim disciplinari del cos de mossos d’esquadra. A l’espera de rebre l’informe final del treball desenvolupat, des del SAP i des de l’SME, i en atenció a la sentència obtinguda pels nostres serveis jurídic del propi Tribunal Suprem, hem tornat a recordar avui la necessitat de revisar i modificar el procediment d’Informació Reservada.

Recordem que ambdues organitzacions sindicals, tal i com així ha reconegut el propi Tribunal Suprem, hem defensat que les persones membres del cos de mossos d’esquadra que som objecte d’informacions reservades té dret a accedir a l’expedient.

Tercer.- Plataforma SOtS per la dignitat.

En la sessió del Consell de la Policia d’avui ha participat la Plataforma SOtS per la Dignitat, formada íntegrament per persones de l’escala intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra de la categoria de sotsinspector o sotsinspectora.

La Plataforma ha traslladat al Consell de la Policia el sentiment general de la categoria. Un sentiment d’oblit i d’emprenyament monumental, provocat entre d’altres qüestions pel “desequilibri” que els darrers acords sindicals han generat.

Encara que com a organitzacions sindicals de l’escala bàsica, des del SAP i des de l’SME volem mostrar el nostre suport a la Plataforma i en aquest sentit, reconeixem les legítimes reivindicacions que avui han exposat en el Consell de la Policia. Unes reivindicacions també cal dir, que tantes i tantes vegades han estat reivindicades pel Sindicat de l’Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL).

Així mateix, des del SAP i des de l’SME veiem que la constitució d’aquesta Plataforma és el clar exemple d’allò que, des de l’inici de la negociació hem volgut evitar: el sentiment de greuge comparatiu entre mossos i mosses d’esquadra.

En aquest sentit, en el Consell d’avui, ambdues organitzacions hem manifestat:

 1. S’ha desaprofitat una oportunitat clara d’incrementar el nivell retributiu per a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
 2. Sempre hem dit que, el fet d’incrementar a darrera hora el nivell per a l’especialitat d’investigació, no arreglaria els greus problemes que aquesta patia i generaria a més, un sentiment general de greuge comparatiu amb la resta d’especialitats del cos de mossos d’esquadra (inclosa seguretat ciutadana).
 3. El sentiment dels sotsinspectors i sotsinspectores també és el sentiment dels GEI, de trànsit, d’ARRO, dels GAV, de la BRIMO, de Subaquàtica o de l’Oficina tècnica d’APEN (exemples que des de la signatura de l’Acord, també han reclamat un increment d’especialitat)
 4. Ni el Departament d’Interior, ni les organitzacions signants del darrer Acord, es van aturar a pensar quin seria l’impacte de l’acord ni els greuges comparatius interns que s’originarien.
 5. Ha quedat en evidència que la pressa del Departament d’Interior per signar un acord abans de les eleccions generals i la pressa dels sindicats signants per deixar fora del mateix a SAP i SME, no ha estat beneficiós pel conjunt majoritari del cos de mossos d’esquadra.
 6. Que s’iniciés la negociació per problemes de baix impacte econòmic i es deixés fora per exemple, un increment retributiu associat a una reducció de la jornada laboral anual per a tot el col·lectiu, ha fet que una quantitat important del col·lectiu no es vegi en res, beneficiada pel darrer Acord de 31 de juliol.
 7. Per tant es podria haver seguit negociant mesures volgudes per la gran majoria del col·lectiu, sense la necessitat de signar un acord de mínims per arribar a un acord més ampli.

Juntament amb els expedients disciplinaris, aquestes han estat les qüestions tractades en la sessió d’avui. Com us hem dit la sessió ha quedat ajornada en aquest punt i es reprendrà el proper dimecres 13 de març.

SAP-SME Junts, serem millors!