SOL·LICITEM COEFICIENT QUAN NO ES COMPLEIXIN 12 HORES DE DESCANS ENTRE JORNADES

by | febr. 3, 2022 | COMUNICATS USC

Des de l’SME seguim en la línia insistent de recercar millores pel col·lectiu a qui representem. En aquesta ocasió, la millora a assolir és l’establiment de coeficients multiplicadors horaris per a les persones del cos de Mossos d’Esquadra quan es trobin en situacions de descans inferiors a 12 hores.

Una millora, que en aquells llocs de treball on es realitza ha demostrat ser efectiva i, no implica cap despesa econòmica, motiu de més per efectuar la seva aplicació sense excepcions.

Un exemple força clar i freqüent de llocs de treball on no s’apliquen aquests coeficients i es produeix aquesta situació anòmala, és en els serveis d’USC en els torns de cap de setmana de 12 hores. En aquest cas, es produeixen perllongaments i, en iniciar el servei de nou, és del tot impossible poder garantir el descans establert. Davant aquestes situacions, cal aplicar fórmules que compensin aquest increment del temps de treball dut a terme.

Per aquest motiu, des del sindicat hem adreçat escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans, sol·licitant que en aquelles situacions on a causa de necessitats operatives resulti del tot impossible l’estricte respecte de les 12 hores de descans entre jornades, s’apliquin coeficients multiplicadors, i que aquesta mesura sigui efectiva a tots els horaris i unitats del CME.

Sempre Mossos d’Esquadra