SOL·LICITEM UN COMPLEMENT DE PRESÈNCIA EFECTIVA

by | març 10, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Una de les problemàtiques existents en el servei diari des de fa anys, és la manca d’efectius. Aquesta manca d’efectius, pot anar millorant lleugerament amb les noves promocions que s’aniran incorporant al CME. No obstant això, si comptem amb les jubilacions, segones activitats i la fuga de talent a altres cossos policials, aquesta mancança d’efectius trigarà força anys a poder ser pal·liada.

Són molts anys, que des de la majoria de destinacions de Catalunya i en especial l’escala bàsica i intermèdia, que s’està realitzant un sobreesforç que recau en qui més presència efectiva té en el seu lloc de treball.

Davant d’aquesta situació, cal incentivar l’esforç d’aquestes persones de la Policia de la Generalitat de Catalunya-Mossos d’Esquadra que dia rere dia, treballen sense dilacions en el bon desenvolupament de la tasca policial.

Per tot plegat, des de l’SME considerem que ja és hora d’establir un complement de presència efectiva en les retribucions dels treballadors/res de les escales bàsica i intermèdia. Un complement encaminat a premiar a aquelles persones que tenen més presència en el seu lloc de treball.

Amb aquest complement, les persones que treballen més de forma efectiva, se sentiran compensades per l’esforç que representa haver de treballar amb la pressió d’estar per sota dels mínims de personal per cobrir el servei i, amb l’estrès que això genera. Està més que demostrat que l’establiment de complements d’aquest tipus comporten unes significants millores en les dinàmiques laborals.

També proposem que per donar més força a aquest complement, sigui tingut en compte en el marc del pla de carrera professional d’USC a l’hora d’anar assolint nous trams del pla.

La nostra proposta és que aquest complement a efectes de control i gestió en nòmina, sigui de caràcter trimestral i que les quanties a percebre siguin de 150 euros mensuals per la presència efectiva plena. Aquesta quantia, aniria mantenint-se o reduint-se segons sigui major o menor la presència efectiva al lloc de treball.

En aquest aspecte, una vegada determinada la quantia mensual, caldrà determinar els percentatges a reduir per cada dia d’absència i establir un quadre d’excepcions a aquesta reducció en el complement, com podrien ser les baixes que vinguin derivades i produïdes a conseqüència de la mateixa activitat laboral.

Sempre Mossos d’Esquadra