SOL·LICITEM UNA REUNIÓ AMB EL NOU CONSELLER

by | maig 27, 2021 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS TRÀNSIT, COMUNICATS USC

Aquest dimecres 26 de maig, el Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia va ser nomenat nou Conseller d’Interior. El primer que hem fet és adreçar-li un escrit on li hem donat la benvinguda i l’enhorabona pel seu nomenament.

En aquest escrit també hem sol·licitat que ens convoqui a una reunió per parlar de tots aquells assumptes que ens preocupen i que cal solucionar.

Un dels temes que més ens preocupen és la creixent pèrdua de respecte als agents de la policia al carrer. En certa manera això ha estat degut al reiterat ús polític del Cos de Mossos d’Esquadra (CME). Creiem que és una de les qüestions en les quals més esforç s’haurà de destinar durant el seu pas per la Conselleria.

Pel que fa a les condicions de treball, són moltes les qüestions que ens preocupen. La jubilació anticipada és una de les temàtiques cabdals per a nosaltres, ja que creiem donaria solució a molts altres problemes interns del CME, com per exemple la segona activitat, la mancança d’efectius i l’envelliment de la plantilla, entre d’altres.

De la mateixa manera, són d’interès l’equiparació real a bombers, la recuperació dels drets perduts en els darrers anys (retorn de pagues dobles, FAS, productivitat, etc), pla de carrera professional, conciliació familiar, model d’ordre públic, nova uniformitat, seguretat jurídica dels agents i molts altres temes.

Per tots aquests motius, esperem iniciar una fase de diàleg amb el nou Conseller tan aviat ens convoqui a reunió i poder començar d’aquesta manera a treballar amb el respectiu equip de la conselleria. L’objectiu ha de ser donar resposta i arribar a acords satisfactoris enfront de les nombroses necessitats que avui en dia tenim al cos.