Sol·licitem reduir la jornada laboral anual

by | oct. 18, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Cada vegada més, des dels mateixos professionals de recursos humans, investigadors i acadèmics, les mateixes persones treballadores de tots els rangs i, les mateixes empreses, coincideixen en el fet que l’opció de reemplaçar la jornada laboral actual per una jornada més flexible que permeti la conciliació entre vida laboral i la vida familiar, és beneficiosa per a totes les parts.

El resultat és ben senzill, uns treballadors i treballadores feliços, treballen més i millor.

Per a la classe treballadora, una de les variables més influents en el seu benestar personal és poder compartir temps amb la família. És a dir, aconseguir l’harmonia entre vida laboral i familiar sembla clau per a la satisfacció de l’empleat/da, així com per al seu rendiment professional. Si aquesta conciliació es posa en risc, augmenta l’estrès i l’absentisme laboral. En canvi, si s’enforteix l’harmonia entre feina i família, el resultat és que millora la motivació, la satisfacció i la feina de qualitat.

Per tot plegat, hem sol·licitat a la Direcció General de la Policia que faci totes les gestions necessàries per impulsar aquesta mesura de reducció de jornada laboral en el Cos dels Mossos d’Esquadra.

Per part de l’SME, aquesta serà una de les nostres principals lluites en les pròximes setmanes i mesos. Portarem la proposta amb tots els arguments necessaris des de les reunions internes del mateix Cos de Mossos d’Esquadra, passant pel Parlament de Catalunya i, si s’escau, portant la proposta al Congrés dels Diputats a Madrid.

Estem ben convençuts que l’aplicació d’aquesta mesura es beneficiaria per a totes les parts. Una mesura que a la vegada, indirectament implicaria un augment retributiu per a tots els treballadors/res, ja que mantenint les actuals retribucions, una reducció en la jornada significaria augmentar el preu que es retribueix l’hora treballada.

Us anirem informant de totes les gestions que anirem efectuant en respecte a aquesta reclamació laboral.

Sempre Mossos d’Esquadra