Sol·licitem un concurs per la policia marítima

by | juny 8, 2022 | COMUNICATS ALTRES

L’SME hem fet arribar a la SGRH la petició perquè es publiqui un concurs de provisió per a aquesta unitat i d’aquesta manera, es doti de més seguretat jurídica i laboral als efectius que hi estan prestant servei.

Les persones que hi presten servei, hi són perquè els hi agrada la feina que desenvolupa aquesta unitat. Totes elles, hi han accedit mitjançant la fórmula de l’adscripció provisional o la comissió de servei, donat que avui dia, encara no s’han creat places específiques mitjançant un concurs de provisió de llocs de treball.

Aquest fet, comporta que els agents que hi presten servei, hi siguin de forma temporal, ja que en cap cas hi tenen la plaça en propietat.

Aquesta temporalitat, comporta que en qualsevol moment aquestes comissions de servei es poden rescindir de forma motivada. Com a sindicat sabem perfectament que aquest condicionant, provoca que en massa ocasions les persones treballadores afectades per l’esmentada situació de temporalitat, no s’atreveixin a reivindicar millores en les condicions de treball, ja que en cas de fer-ho, l’ombra de la rescissió de la comissió de servei és ben palesa.

S’ha fet una gran inversió en formar a aquests efectius i no tindria sentit que poguessin deixar l’especialitat en qualsevol moment.

Per tot el que s’ha exposat, hem registrat un escrit adreçat a la Subdirectora General de Recursos Humans, la Sra. Esperança Cartiel, on li expliquem aquesta necessitat de publicar un concurs de provisió per a aquesta unitat.

Al marge d’aquesta petició, també insistirem a demanar aquest concurs a la Comissió de Promoció i Provisió que va ser constituïda l’any passat 2021 i que es va reunint de forma periòdica.

Sempre Mossos d’Esquadra