Tornem a aconseguir per la via judicial, el reconeixement de Sala de nivell 2

by | des. 12, 2023 | COMUNICATS USC

Ha hagut de ser de nou una sentència judicial, la que reconegui l’especialitat de nivell 2 per un efectiu del cos adscrit a la Unitat tècnica de la sala central de comandament.

La Direcció general de la policia i la Subdirecció general de recursos humans han tornat a perdre una batalla judicial, contra el reconeixement de les tasques d’un efectiu del cos de mossos d’esquadra. I és que un caporal adscrit a la Unitat Tècnica de la Sala Central de Comandament del cos de mossos d’esquadra (defensat pels nostres serveis jurídics) ha aconseguit que se li reconegui el nivell 2 d’especialitat.

Contra aquest dret finalment reconegut, l’Administració s’hi ha oposat des d’un inici malgrat la Relació de Llocs de Treball (RLT) vigent reconeixia el nivell 2 d’especialitat en el moment del seu nomenament i malgrat també, així ho indicava l’oferiment que s’havia publicat i a través del qual aquest efectiu va assolir la plaça.

En aquest sentit, sobta que la Direcció general de la policia hagi intentat no reconèixer el nivell 2 d’especialitat per aquest efectiu al·legant “errors materials de transcripcions”, cosa que no ha estat ni tant sols apreciada en la seva sentència per la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, la qual ha acabat aplicant a més, 200 euros de costes a l’Administració.

Sorprèn fins i tot, que l’Administració s’hagi oposat des d’un inici a aquest reconeixement del nostre company, quan hi ha altres efectius policials que estan ocupant un lloc de treball idèntic al seu i desenvolupen idèntiques tasques. Reprovem així, que sigui la pròpia Administració la qui generi (o intenti generar) greuges comparatius entre els propis efectius policials.

Fins a tal punt, el JC 10 de Barcelona ha estimat tots i cadascun dels extrems defensats des de febrer del 2021 pels nostres serveis jurídics, que a més de la imposició de costes a l’Administració, ha reconegut el “nivell 2 d’especialitat a la Unitat tècnica de la Sala Central de Comandament” per al nostre companyamb totes les conseqüències administratives i econòmiques i l’abonament del principal pendent, més els interessos legals de demora”.

Per tant des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) no podem més que celebrar aquesta justa decisió i demanem al Departament d’Interior i la Direcció general de la policia que s’interessin també per aquests temes.

No és de rebut que les persones membres del cos de mossos d’esquadra hagin de veure com la seva pròpia Administració posa pals a les rodes al seu reconeixement, emparant-se a més, en excuses absurdes d’errors materials de transcripció que la posen en evidència davant qualsevol autoritat judicial que acaba essent coneixedora per les demandes interposades pels nostres serveis jurídics.

SAP-SME Junts, serem millors!