UBICACIÓ DE LA NOVA SEU D’ASTMET

by | febr. 7, 2022 | COMUNICATS ALTRES

L’SME hem adreçat un escrit al Director General de la Policia sol·licitant quina serà la nova ubicació de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET)

Segons informacions rebudes de la mateixa Subdirecció de Recursos Humans, hi ha la previsió que entre el 7 i l’11 d’aquest febrer, es publiqui al DOGC la convocatòria, mitjançant concurs general, per a la provisió de llocs de treball de l’escala bàsica i intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra.

Mitjançant l’esmentat concurs, son molts els mossos i les mosses que hi participen amb el pretext d’aconseguir un lloc de treball en propietat, a poder ser el més a prop possible de la família amb l’objectiu de tenir millors condicions de conciliació.

Els agents que actualment presten servei a ASTMET, amb seu a l’edifici del carrer Bolívia de Barcelona, estan actualment pendents d’un canvi de seu a una altra ubicació. Segons les darreres informacions, molt probablement la nova seu s’ubicarà en alguna comissaria de Barcelona però sense concretar a quina d’elles.

Des de l’SME considerem que de manera urgent, és necessari conèixer la nova ubicació per tal que les persones treballadores del cos de Mossos, puguin valorar la conveniència o no, d’exercir el seu treball en aquesta destinació.

A l’hora d’escollir destinacions en un concurs, és determinant saber-ne amb prou temps d’antelació la ubicació de cadascun d’ells, i en el cas que ens ocupa, no és així.

Més de 100 efectius que actualment treballen a ASTMET estan pendents d’aquesta informació de cara a l’imminent concurs i, a més, centenars de potencials efectius que actualment no hi treballen, però que potser hi voldrien optar, també n’estan pendents.

Per tot el que s’ha exposat, hem sol·licitat que amb caràcter d’urgència, s’informi de quina serà la ubicació final de la seu d’ASTMET.

Sempre Mossos d’Esquadra