AFILIA’T – NOU

CONDICIONS D’AFILIACIÓ

L’ afiliació al sindicat es fa per anys naturals.

Arribat el 31 de desembre si no hi ha hagut cap notificació legal en contrari, per part de l’afiliat/da, a data 1 de gener es renovarà
automàticament l’afiliació per altre any natural i així successivament.

Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Aquelles noves afiliacions que es produeixin una vegada iniciat l’any i respectiu trimestre, és domiciliarà la part
proporcional de la quota d’aquell període.

El Sindicat podrà reclamar les respectives comissions per devolucions de rebuts.

QUOTA D’AFILIACIÓ AL SINDICAT SME

Aquests i molts altres aspectes

ens caracteritzen

ÀMPLIA ASSISTÈNCIA I INFORMACIÓ

DEFENSA JURÍDICA, ASSEGURANÇA I RECLAMACIONS

i

EXCEL·LENTS SERVEIS JURÍDICS

SERVEIS I DESCOMPTES

j

OFERTA FORMATIVA AMB DIVERSITAT DE CURSOS

u

Agregar otra para hacerlo simétrico

TRAMITAR ALTA ONLINE SME

 

Per formar part de l’SME pots fer-ho tramitant alta online, o descarregant-te el formulari aquí

DADES PERSONALS, ORDRE DE PAGAMENT, DADES PROFESIONALS I DATA D’ALTA AL SME

15 + 11 =

Si vols donar-te de baixa del nostre sindicat, si us plau, aneu a la pàgina següent.