Exàmens i Dates

 

Informació General

 INFORMACIÓ  PROVES  AVALUACIÓ

Per disposar de la titulació a mesura que s’han superat els requisits per a l’obtenció del curs, caldrà superar dues proves d’avaluació.

En primer lloc caldrà superar una prova ON-LINE on serà requisit indispensable obtenir l’APTE. Superada aquesta fase caldrà realitzar l’examen de manera presencial.

RECORDA: Sempre que t’inscriguis a un curs entra encara que sigui per mirar l’índex. D’aquesta manera quedarà registrada la data d’EDICIÓ del curs.

Inscripcions de l’1 al 10 … Data d’edició mes en curs.

Inscripcions de l’11 al … Data d’edició mes següent.

PROVA ON-LINE

Es disposen de 3 intents per obtenir un resultat igual o superior al 80% d’encerts a cada curs.  Serà necessari tenir l’APTE en la prova on-line per realitzar l’examen presencial.

La prova constarà d’un examen tipus TEST que caldrà fer amb un temps establert en funció de les hores del curs.

L’avaluació On-Line es podrà realitzar a partir del dia 21 de cada mes, tenint en compte la data d’edició.

PROVA PRESENCIAL

La prova presencial consta d’un examen tipus TEST i una pregunta a desenvolupar.

Després d’haver superat la prova on-line s’haurà de demanar cita per assistir a l’examen presencial.

Prèviament, cada mes es publicaran els llocs, dies, hores i persones de contacte per a poder realitzar els exàmens presencials.

DATES D’EXÀMENS

Pròximes  dates d’avaluacions de

formació contínua al SME

DATES AVALUACIONS de formació contínua  SME mes Juny

On ens pots trobar...

Av. Meridiana, 614
Barcelona 08030

Contacteu-nos