Exàmens i Dates

 

Informació General

 INFORMACIÓ  PROVES  AVALUACIÓ

Per disposar de la titulació a mesura que s’han superat els requisits per a l’obtenció del curs, caldrà superar dues proves d’avaluació.

En primer lloc caldrà superar una prova ON-LINE on serà requisit indispensable obtenir l’APTE. Superada aquesta fase caldrà realitzar l’examen de manera presencial.

RECORDA: Sempre que t’inscriguis a un curs entra encara que sigui per mirar l’índex. D’aquesta manera quedarà registrada la data d’EDICIÓ del curs.

Inscripcions de l’1 al 10 … Data d’edició mes en curs.

Inscripcions de l’11 al … Data d’edició mes següent.

PROVA ON-LINE

Es disposen de 3 intents per obtenir un resultat igual o superior al 80% d’encerts a cada curs.  Serà necessari tenir l’APTE en la prova on-line per realitzar l’examen presencial.

La prova constarà d’un examen tipus TEST que caldrà fer amb un temps establert en funció de les hores del curs.

L’avaluació On-Line es podrà realitzar a partir del dia 21 de cada mes, tenint en compte la data d’edició.

PROVA PRESENCIAL

La prova presencial consta d’un examen tipus TEST i una pregunta a desenvolupar.

Després d’haver superat la prova on-line s’haurà de demanar cita per assistir a l’examen presencial.

Prèviament, cada mes es publicaran els llocs, dies, hores i persones de contacte per a poder realitzar els exàmens presencials.

DATES D’EXÀMENS

Pròximes  dates d’avaluacions de

formació contínua al SME

DATES AVALUACIONS de formació contínua  SME mes SETEMBRE

Barcelona: Av. Meridiana, 614 (Noves instal·lacions).

Granollers: Carrer de l’Olivar, 6.

Vic: Carrer De la Era de Selles, 5.

Girona: Av. Jaume I 60 Esc. B, 6è, 3a.

Palafolls: Carrer Ramon Turró 13.

Altres demarcacions i dates contacteu amb els següents delegats:

Ponent i Pirineu: Pere Fernàndez 625 353 077

Terres de l’Ebre: Miquel Cervelló. Tel. 625 749 298

RP Metro Sud:  Carles Manrique. Tel. 679 965 337

RP Metro Nord / EGARA: Andreu Ramos. Tel. 679 965 344

RP Central: Andreu Ramos. Tel. 679 965 344

On ens pots trobar...

Av. Meridiana, 614
Barcelona 08030
93 310 77 64

Contacteu-nos