COMISSIÓ PERMANENT DE LA SEGONA ACTIVITAT (COPSA)

by | set. 17, 2021 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS SALUT LABORAL

Aquest 16 de setembre s’ha celebrat reunió de la COPSA. L’administració comença a tenir problemes a l’hora de col·locar els/les agents en segona activitat i al personal que ocupa llocs de suport tècnic al CME.


De les dades que es faciliten s’aprecia que la xifra d’agents en segona activitat va augmentant de manera considerable, sobretot els treballadors/res que s’hi acullen per raó d’edat. Aquests ja comencen a superar àmpliament als qui hi accedeixen per temes mèdics, fet que seguirà creixent en cas de no donar solució ràpida a la jubilació anticipada.

Cal revisar el decret 246/2008 de 16 de desembre de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el CME, en qüestions com les funcions a desenvolupar, com el catàleg de llocs susceptibles de segona activitat, com la incorporació d’aquest treballadors en aquesta situació, la integració en els centres de treball, etc. Aquesta revisió s’ha d’efectuar per part de la prefectura, on moltes vegades existeix un distanciament i una desconnexió entre treballadors de l’operativa i treballadors en situació de segona activitat, etc.

Com hem anunciat en reiterades ocasions, la solució ja plantejada i molt reivindicada per part de l’SME és la Jubilació anticipada dels treballadors/res del CME. Aquest fet faria descongestionar el nombre de treballadors/res que volen optar a una segona activitat per raó d’edat.

El problema més imminent i que actualment està en col·lapse és referent als treballadors catalogats com a tècnics de suport no policial. El model actual ha col·lapsat en qüestió d’un any: les xifres s’han duplicat i, en l’actualitat, són més de 300 treballadors els qui es troben en aquesta situació.

Ara mateix, no hi ha definides unes funcions per aquest personal, tal com succeeix amb els treballadors en situació de segona activitat. El model utilitzat fins ara no pot donar resposta a aquest increment exponencial, i és per això que des de l’Administració es planteja la necessària implantació d’un nou model.

Aquesta última qüestió es debatrà en sessió extraordinària (COPSA) a celebrar abans de finalitzar l’any.


Sempre Mossos d’Esquadra.