Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 16 de juny de 2023

by | juny 19, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Amb aquest comunicat SAP-SME-FEPOL us fem un resum dels punts que, de manera conjunta, vam presentar i defensar en el darrer Comitè.

 • Accidents laborals
  Segons dades facilitades del període compres entre el gener i el mes de març del 2023, els accidents laborals amb baixa 147, sense baixa 266, fent un total de 413, amb 1 greu. El període amb més incidència d’accidents és el març amb 180. La franja d’edat més afectada és entre 41 a 45 anys.
  Per regions policials destaca la RPM Barcelona amb un 13.99 % mentre que la RP amb menys accidentalitat és la RP Tarragona i Pirineu amb un 1.10 %. Un 26.11 % són lesions als genolls i un 66.10 % son a les Unitats de Seguretat Ciutadana.

 • Dades d’absentisme fins al març 2023:
  L’absentisme fins al mes de març del 2023 ha estat en un 8.73 % de mitjana a tot el cos. La més afectada és la Prefectura amb un 11.40 %. Per regions, la RPM Barcelona té un 8.18 %, RPMN 9.63%, RMPS 7.86%, RP Tarragona 9.20%, RP Central 8.26%, RP Pirineu Occidental 7.44%, RP Girona 9.01%, RP Ponent 9.76%, RP Terres de l’Ebre 8.21%.

 • Programació d’Avaluacions de riscos i PAU.
  L’avaluació de Riscos (AR) especifica de subaquàtica està en marxa. També Gandesa, Sabadell, Ed. C i D del Complex Central, Lloret de Mar, Mollerussa, etc… Pla d’autoprotecció d’Egara està fet i s’han fet simulacres. Formació a Policia Científica.

 • Magatzem comisos Nou barris
  S’ha fet l’AR i resta per arribar les parts que ja estan licitades.
  • Activació del protocol assetjament laboral: 2 activacions una encara no s’ha iniciat l’investigació.
  • Activació del protocol assetjament sexual: 1 cas activat des de l’Àrea d’Igualtat.
 • Exàmens de Salut
  Fets 1631 a Barcelona 1174, Girona 233, Tarragona 133 i Lleida 94.

 • Unitat suport psicològic
  Emergències activades 9. 43 Altes noves, amb un total de 311 atesos amb 42 altes. Programa Espai 30 casos nous amb 52 casos en seguiment i 10 altes. Formació d’autòlisis estan fent els vídeos per iniciar la formació.

 • Lipoatròfia.
  Està en estudi un brot de lipoatròfia al Complex Central que afecta 4 companys. Vigilància de la salut està realitzant el seguiment.

 • Queixes de la Dra. SVSL
  Sobre les queixes des de la SGPRL se’ns diu que estan treballant el tema i que saben que és un problema conjuntural per manca de metges de Salut Laboral. Per part de SAP-SME-FEPOL demanem que en cas que hi hagi uns endarreriments considerables, que les adaptacions es concedeixin de forma preventiva en espera de la resolució.

 • Galeria tir d’ABP Sants-Montjuic.
  Es va contestar a principis de mes, el tema s’ha tractat al Consell de la Policia. Es demana que consti en l’acta del CSSL aquest punt.

 • Temperatures treballs exteriors i interiors.
  S’ha començat a parlar sobre aquestes situacions. Tasques exteriors i interiors. Facilitant hidratacions, etc. Des de SAP-SME-FEPOL sol·licitem que es facilitin indicacions per escrit als caps d’unitats per no exposar a les persones treballadores si no és necessari.
  També manifestem que el RDL 4/2023 és d’obligat compliment i, en cas que no es compleixi ho posarem en coneixement d’Inspecció de Treball. Se’ns informa que es farà un document de mesures alternatives i que ja hauria d’arribar a les unitats. També se’ns diu que es té previst fer un estudi d’estrès tèrmic.

 • Recollida i manipulació de cànnabis.
  Està pendent de la finalització del protocol i de l’obertura del Magatzem de Nou Barris. Es facilitaran EPIS si cal i s’aplicaran mesures i formació per fer la recollida. En principi ho han de fer empreses especialitzades.

 • Riscos Psicosocials.
  S’està fent i s’han fet notes informatives perquè les persones treballadores no tinguin dubtes de com fer-ho. Avui dia les dades de participació no són bones i estan sent molt baixes. Des de SAP-SME-FEPOL comentem que no hi ha massa interès per part del DINT i que des del grup de treball es van prendre unes decisions que no es van acceptar per part de la SGRRHH i això tendeix al fracàs.

 • Petició de dades mèdiques a les persones treballadores.
  Des del DINT manifesten, que aquestes peticions només es poden fer des del Servei d’Avaluacions d’Aptituds psicofísiques (nou decret d’estructura). Des d’aquest servei es truca i s’ofereix el seu suport, per ajudar en el seu estat de salut, accés al programa Espai, possibles adaptacions, etc.
  Des de SAP-SME-FEPOL especifiquem que no poden ser els comandaments o bé de les ABP se’ls truca i això no pot ser. Es posa en coneixement que hi ha centres que ho fan.
  En referència als diferents problemes amb ASEPEYO es vol mantenir una reunió per definir com fer i intervenir amb els agents dels Mossos d’Esquadra. (Ex. Metges que no volen atendre per què portes una arma, o bé que no volen donar els informes sobre el seu estat de salut).

 • UTPC Manresa
  Es demana quan s’executaran les obres del laboratori de Manresa. Se’ns diu que està en l’acta de la comissió d’infraestructures. Està pendent de licitació. En canvi, a Inspecció de Treball es va dir que l’octubre estaria fet. És a dir, de moment no es pot garantir que les obres estiguin finalitzades a l’octubre.

 • Risc in itinere i Pla de mobilitat
  En les AR s’identifica el risc in itinere i aquest està reconegut. Se’ns diu que el Pla de seguretat viària ha de donar resposta a aquest fet, ja que funció pública especificarà qui estarà obligat a tenir el pla de mobilitat. El pla de mobilitat s’externalitzarà i tenen intenció de fer-lo abans del desembre de l’any 2024.

 • Composició del SPRL
  Tots els tècnics tenen les 3 especialitats. Només un metge i està de baixa, es fa des d’Egarasat i 4 Diplomats universitaris en infermeria.

 • Formació en risc de suïcidi
  En referència a la formació per evitar els suïcidis ens comuniquen que estan treballant i desconeixen quan començaran a impartir-la.

 • Simulacre
  Ens informen que es realitzarà un simulacre al Complex central cap a l’estiu o al setembre d’aquest any.

 • Avaluació ergonòmica dels vehicles
  Tenen previst realitzar una avaluació ergonòmica dels vehicles de l’ARRO i la Brigada Mòbil l’any 2023. Aquesta avaluació no es farà a tots els vehicles del cos, si no hi ha una problemàtica concreta.

 • COVID 19
  Tenen pendent actualitzar a la intranet, les mesures actuals a realitzar amb la COVID 19.

SAP-SME Junts, serem millors!