CONCURS GENERAL. PREGUNTES FREQÜENTS.

by | gen. 19, 2022 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS USC

1- Estic obligat a participar al concurs general si estic ocupant un lloc de treball en provisional?

Estan obligades a participar en aquesta convocatòria les persones funcionàries de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra que ocupin en adscripció provisional algun dels llocs de treball oferts a l’apartat 1.1 de l’annex 2 de la convocatòria.

2- En el concurs general he de marcar la meva preferència a tots els llocs de treball que consten oferts a l’ANNEX2?

Les persones participants que ocupin un lloc de treball amb caràcter definitiu al cos de Mossos d’Esquadra han de fer constar la seva preferència respecte dels llocs de treball als quals únicament vulguin optar entre els indicats a l’annex 2.

Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma provisional i les que reingressin al servei actiu mitjançant la participació en aquesta convocatòria han de fer constar la seva preferència respecte a tots els llocs de treball oferts. Pel que fa als llocs de resultes de l’apartat 1.2 de l’annex 2, poden optar pels que vulguin.

3- M’he presentat al concurs general i he guanyat un lloc que ara no vull. Es pot renunciar a aquest lloc?

No, no es pot renunciar al lloc obtingut en definitiu per qualsevol sistema de provisió (concurs, concurs oposició o lliure designació).

4- Tinc un lloc provisional i m’he presentat al concurs general. No he guanyat cap lloc de treball. Em quedaré a la mateixa destinació?

Si alguna altra persona ha guanyat de forma definitiva el lloc que estàs ocupant se t’haurà de fer un canvi de destinació. Tanmateix, en tots els casos dependrà de les necessitats operatives el fet que puguis o no mantenir-te a la mateixa unitat.

5- Tinc un lloc provisional i no m’he presentat al concurs general quan hi estava obligat. Em quedo a la mateixa destinació?

No, en no haver participat al concurs quan hi estaves obligat, es procedirà a un canvi de destinació per tal de cobrir els llocs vacants que es produeixin en el propi procés.

6- Estic de vacances/baixa i m’haig d’incorporar al lloc de concurs general que he guanyat. Haig de fer presència física per fer algun tràmit?

En qualsevol cas s’ha de comunicar a la teva nova destinació. En cas d’estar de vacances, iniciaràs els dies no actius per canvi de destinació (període possessori) el primer dia després de vacances, independentment dels terminis d’incorporació.

7- Estic en comissió de serveis, he guanyat lloc a una nova destinació, però vull continuar al lloc de treball on tinc la comissió. Estic obligat a anar al lloc que he guanyat?

Sí. La comissió de serveis queda sense efecte en el moment en què s’obté un nou lloc de treball. T’hauràs d’incorporar a la nova destinació dins dels terminis establerts.

Llevat de casos molts excepcionals, el criteri que s’aplicarà serà que quan algú intervé en un procés de provisió i no n’està obligat, ho ha fet amb la voluntat de canviar la seva destinació i, per tant, no es generarà cap altre comissió de serveis que li pogués permetre mantenir-se en la mateixa situació.

8- He assolit un lloc de treball definitiu al concurs general, quins són els terminis per la incorporació a la nova destinació?

En el cas que la nova destinació sigui d’una regió policial diferent de la destinació actual, la incorporació es farà com a màxim el cinquè dia hàbil després del cessament. Per exemple, si el meu cessament és dilluns, la meva incorporació serà dissabte com a màxim.

En el cas que la nova destinació sigui de la mateixa regió policial però diferent localitat que la destinació actual, la incorporació es farà com a màxim el tercer dia hàbil després del cessament. Per exemple, si el meu cessament és dilluns, la meva incorporació a molt tardar serà dijous.

En el cas que la nova destinació sigui de la mateixa localitat que la destinació actual, la incorporació es farà l’endemà del cessament. Per exemple, si el meu cessament és dilluns, la meva incorporació serà dimarts.

L’excepció als criteris anteriors són els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Esplugues de Llobregat, que a efectes de còmput de terminis, es considera la mateixa localitat i, per tant, la incorporació es farà l’endemà del cessament.

No es comptabilitzen com a dies hàbils els diumenges ni els festius oficials.

9- He de treballar el dia del cessament?

Sí, el dia de cessament és a tots els efectes un dia de treball normal

10- Les disminucions de plantilla que es generin a partir d’aquests processos, com es tornaran a compensar?

Les produïdes pel concurs general s’hauran de compensar, en termes generals, mitjançant altres processos de provisió (el propi procés de lliure designació vigent haurà de tenir aquesta finalitat )

Amb molta probabilitat, caldrà dur a terme moviments de personal en ocupació provisional per a regularitzar les modificacions de plantilla a les unitats derivades d’aquests processos de provisió.

11- He guanyat una nova destinació en el concurs general i vull permutar el meu lloc de treball amb un altre company que també ha guanyat una nova destinació en el concurs general. M’he d’incorporar al nou lloc de treball?

Sí, la incorporació a la nova destinació de les dues persones que volen permutar els llocs de treball és obligatòria. Una vegada hagueu pres possessió ambdós de la nova destinació, podeu tramitar l’escrit de sol·licitud de permuta, no abans. (ex. si un dels agents pren possessió el dia 1 d’octubre i l’altre el dia 19 de novembre no poden tramitar la permuta fins el dia 19 de novembre).

Sempre  Mossos  d’Esquadra