CONSELL DE POLICIA 29 DE GENER (Part II)

by | març 31, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest divendres, s’ha reprès  el Consell  de  la Policia  del passat dia 22 de Gener. Un Consell, on la majoria de punts han estat aportats per bona part dels sindicats, fet que demostra que l’Administració, té moltíssimes qüestions a millorar.

Els punts tractats han estat els següents:

 • Concursos de promoció caporal, sergent i sotsinspector: Aquelles persones afectades pel confinament del COVID en el moment de fer la prova, podran fer una prova de repesca en una altra data.
 • Concurs Investigació: Estan treballant en la confecció de les bases del concurs de provisió d’investigació. És una veritable vergonya que, tal i com venim denunciant de fa temps, l’especialitat porti tants anys sense concurs.

Referent a Investigació, s’aprova el document de conclusions del grup de treball d’investigació, un document pendent d’aprovació de fa quasi un any.

 • Concurs general: Està prevista la seva publicació cap a finals d’any. No obstant, aquest no es publicarà fins que no quedi resolt el concurs d’investigació.
 • Oferiment trànsit RPPO: Exposem totes les incidències i despropòsits succeïts. És intolerable el tracte exercit cap als companys que clarament podem titllar de denigrant i d’absoluta incompetència per part de l’administració.  Ens diuen que miraran que és el que ha pogut passar. –
 • Tancament sectors trànsit i modificacions: Des de les organitzacions sindicals seguim en la línia que cal evitar el tancament dels sectors de trànsit.

Està previst que es traslladi trànsit de EGARA a Cerdanyola. El trasllat no es faria fins que no es facin les obres per adequar els espais necessaris.

 • Jubilació anticipada: Estan treballant per obrir una via de negociació amb els ministeris corresponents. Recordem que atenent a l’Acord de 2 de juliol del 2020, la jubilació anticipada a mossos d’esquadra, ha de fer-se efectiva durant el 2021.
 •  Equiparació amb bombers: Un nou recordatori a una equiparació que mai s’ha efectuat i que a dia d’avui ens porten a diferències anuals de més de 3300 euros anuals.
 • Volen destinar el 0’3% d’increment retributiu addicional a un complement d’operativitat plena ( penositat, canvis de planificació, etc). El complement tindria caràcter anual i estan esperant el vist i plau de la comissió de despeses i retribucions. En cas d’acceptació, es passarà a negociar aquest complement amb els sindicats.
 • Imputacions horàries declaracions Audiència: S’emplaça a l’Administració a què les assignacions d’hores pels efectius afectats s’ajustin més a la realitat.
 • Eleccions sindicals: Està previst crear un grup de treball per discutir sobre el vot electrònic i modificació del Decret d’eleccions sindicals del CME.
 • Decret que regula els uniformes i distintius: Estan esperant a que hi hagi el nou Govern per seguir endavant en la seva publicació.
 • Nous Vehicles: S’han lliurat 410 vehicles, dels quals 223 han anat per USC. S’estan estudiant millores per a aquests vehicles després de les nombroses queixes traslladades.
 • Lliurament de roba: Al nadal es va començar a repartir la roba tèrmica ( Buf, mitjons i 2 samarretes tèrmiques) i s’espera que a final de gener ja tots els agents ho hagin rebut. Lamentable que després de tants anys de reclamacions, els efectius de les demarcacions gèlides no disposin d’una uniformitat adequada.  Referent a la jaqueta de ARRO, volen que  amb el temps sigui la mateixa que té la BRIMO.
 • Pràctiques Tir: Després d’una aturada en la primera onada de la pandèmia, des de l’abril de 2020 es van tornar a reiniciar amb certes normes de prevenció ajustades al COVID.
 • SRC Girona: Es preveu que al novembre de 2021 quedi tancada definitivament.
 • Lesions en acte de servei: Sempre que no hi hagi negligència ni dol, avançaran la indemnització que correspongui a l’agent. Aquest avançament de la indemnització es farà en el moment que hi hagi informe del metge forense o be en el moment en què es pugui quantificar l’abast econòmic d’aquelles lesions. Es treballa en una instrucció per recollir tots els detalls sobre aquesta qüestió.
 • Vacunació a Mossos: Pel que respecta a aquesta qüestió de la possible vacunació del personal del CME, s’està esperant resposta del departament de Salud. 

Fins aquí tot el que ha donat de sí, el Consell de Policia, amb moltes coses a debatre i millorar, però actualment, sense assoliment de millores.

Una Administració que no ens enganyem, com qualsevol altra, ara mateix davant la proximitat d’unes eleccions, aquestes reunions li sobren.