Demanem més retribucions a més càrregues de feina

by | set. 21, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Ja fa uns mesos, el Departament va realitzar un estudi de les càrregues de treball i responsabilitats dels llocs de comandament a ocupar pel personal de les escales intermèdia, executiva i superior, amb la finalitat d’aconseguir una distribució més adequada dels diferents nivells retributius.

Tant és així que aquest passat 3 de març de 2022 es va signar l’Acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra en el qual, s’acordava modificar les taules retributives de les escales superior i executiva i de la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia, segons el grup de classificació del centre de treball per càrregues de feina.

El mateix Acord duia annexat un esquema amb la classificació dels centres de treball en A, B o C segons les càrregues de feina.

El que hem demanat l’SME adreçant un escrit a la Subdirecció de Recursos Humans, és ni més ni menys que una modificació també per l’escala bàsica (mossos i caporals) i pels sergents de l’escala intermèdia, basant-se en la mateixa taula de classificació de centres de treball per càrregues de feina d’aquell Acord.

La base del CME també ens mereixem el mateix tracte que els comandaments!!

Sempre Mossos d’Esquadra