El sistema de guàrdies de l’especialitat d’investigació: un clar exemple de conflicte permanent

by | abr. 3, 2024 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

La major part dels efectius de la Unitat Territorial d’Investigació de Girona denuncien el nou sistema de guàrdies regionals.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), després d’haver-se signat l’Acord de 31 de juliol del 2023, seguim rebent queixes de manera constant, respecte del sistema de guàrdies que s’imposen en les diferents regions policials.

En aquesta ocasió, una part majoritària d’efectius adscrits a l’AIC Girona (i més concretament els de la Unitat Territorial d’Investigació) han signat un document mitjançant el qual denuncien, la situació que pateixen actualment i el retrocés que han patit en les seves condicions laborals.

Denuncien haver passat d’un sistema de guàrdies presencials de 24 hores cobert per dos efectius, a un sistema cobert (també presencialment) únicament per un únic efectiu de la UTI, el qual ha de gestionar i donar sortida als incidents que es produeixen durant el seu torn de treball.

Aquesta situació comporta afectacions directes sobre el servei de seguretat pública en tant que:

  1. Incrementa la precarietat i ineficàcia del servei en tant que aquest únic efectiu no pot sortir sol per atendre requeriments, la qual cosa incrementa el retard en el temps de resposta (quedant afectat així el servei a la ciutadania i la investigació posterior).
  2. Genera un greuge comparatiu entre els propis efectius de la mateixa Àrea o altres AIC d’altres regions policials que no planifiquen aquest tipus de sistema de guàrdia.

Veient els extrems esmentats en aquest comunicat, és molt significatiu que hagin estat els propis efectius de l’Àrea els qui de manera organitzada hagin redactat el document de queixa i l’hagin signat com a mostra de suport majoritari al seu contingut. La pretensió no és altra que la de reclamar un sistema de guàrdies no presencials com tenen altres unitats de l’Àrea, que no generi greuges i que permeti oferir així, un millor servei.

Des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL considerem que aquest, no deixa de ser un altre dels molts exemples que trobem arreu del territori, amb el qual queda palès que els invents de l’Acord de 31 de juliol del 2023 per modificar el sistema de guàrdies no presencials, i de retruc eliminar un Acord incòmode per a l’Administració com el de les GNP del 2010, provoca problemes i queixes per part dels efectius que el pateixen.

Per tot plegat coincidim de manera plena amb els efectius de l’AIC Girona en la necessitat de buscar i trobar una sortida negociada al desgavell actual del sistema de guàrdies imposat, que eviti com diem el sentiment de greuge actual d’una part majoritària de la plantilla.

Des d’ambdues organitzacions sindicals, ja sigui en el propi Consell de la Policia, com en les reunions de les mateixes Comissaries generals hem reclamat claredat i transparència en l’aplicació del sistema de guàrdies de les diferents unitats d’investigació. Un sistema que en cap cas pot incrementar el sentiment de desafecció i crispació generat arran del darrer acord sindical en el si de la família d’investigació.