Es recupera (per fi) el curs específic de l’especialitat de Policia Administrativa

by | jul. 10, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Després que SAP i SME hàgim denunciat la falta de formació per aquesta especialitat, l’Administració ens comunica que es recuperarà la formació complementària.

El passat 6 de juny, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) denunciàvem per escrit la falta de formació que patien els efectius adscrits a les Unitats de Policia Administrativa del cos de mossos d’esquadra.

En aquell escrit, ambdues organitzacions reivindicàvem la necessitat de recuperar la formació per aquesta especialitat ja que la darrera que es va realitzar, va ser la que es va impartir l’any 2012 (fa més de dotze anys).

Si bé tot el cos de mossos d’esquadra necessita d’un pla de formació continuada (aspecte reivindicat en la Comissió d’Estudi del Model Policial del Parlament de Catalunya) els especialistes requereixen encara més de formació específica,  ja que els canvis normatius els obliga a estar actualitzats per realitzar correctament les seves funcions.

En resposta a l’escrit presentat per SAP-FEPOL i per SME-FEPOL, en data de 8 de juliol la Subdirecció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia ens ha reconegut que des del 2012, la formació complementària de 189 hores, adreçada específicament als agents de la família professional de Policia Administrativa s’ha deixat de fer.

No obstant, també se’ns ha comunicat que “en la pròxima convocatòria de treball de la família professional d’investigació, prevista per a finals d’aquest 2024, es tornaran a oferir places en Policia Administrativa i, posteriorment, es preveu implementar una formació complementària en l’àmbit de la policia administrativa, oberta tant a les noves incorporacions com als agents que ja formen part de l’especialitat”.

Si bé és cert que des de l’Àrea Central de Policia Administrativa s’han anat organitzant jornades anuals de reciclatge, aquestes han resultat insuficients més quan a les quals no hi han pogut accedir tots els efectius policials d’aquesta especialitat.

Per tant des d’ambdues organitzacions sindicals celebrem que de nou l’Administració hagi atès les nostres demandes i hagi optat per recuperar de nou la formació específica de Policia Administrativa. Esperem que aquesta formació s’estableixi com a formació obligatòria quan s’accedeixi a l’especialitat, havent-la de fer (i superar) en cada procés de provisió de llocs de treball.

La realització obligatòria d’aquesta formació, més les jornades que estan programades per l’Àrea Central que (com enguany) es faran durant la jornada laboral, han de resultar suficients per al reciclatge obligatori que han de tenir tots els efectius de policia administrativa.

SAP-SME Junts, serem millors!