Patrulles mixtes per cobrir el sector de trànsit d’Olot

by | oct. 10, 2023 | COMUNICATS TRÀNSIT

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) hem traslladat a la DGP la incidència observada durant les nostres visites a la Comissaria d’Olot. El sector de trànsit d’Olot era un dels sis sectors afectats per la decisió de la Prefectura del moment de tancar-los.

Per aquesta decisió, igual que la resta de sectors afectats, el Sector de trànsit d’Olot va anar quedant desert ja que, en els respectius concursos no s’ofertaven les places que anaven quedant lliures. Per tot plegat i amb el pas dels anys, aquest sector ha anat perdent cada vegada més efectius i a hores d’ara, els que són no són suficients per cobrir el servei ordinari.

La solució que s’ha pres ha estat la de fer un invent i muntar patrulles mixtes entre un agent de trànsit i un altre de seguretat ciutadana. Quin és el problema que des d’ambdues organitzacions sindicals denunciem?

  1. Tenim efectius de seguretat ciutadana (nivell 1) fent funcions de trànsit (novell 3) sense tenir la formació adequada. Cal recordar que dins les funcions de trànsit n’hi ha de molt específiques per a les quals és imprescindible haver estat format.
  2. Tenim efectius de diferents nivells retributius fent les mateixes funcions. A aquest efecte, malgrat que SAP i SME vam insistir en la darrera negociació d’ampliar el reconeixement a totes aquelles situacions fruit de les quals, efectius del cos assumien funcions de categoria o nivell superior, l’Acord només contempla un complement d’especial responsabilitat per a les funcions de Cap de Torn de seguretat ciutadana.

Creiem que la Direcció General de la Policia ha de trobar una solució ràpida a aquest problema. És evidentment que cal oferir totes les places que siguin necessàries en el pròxim concurs de trànsit a fi de poder garantir la prestació del servei adequat que s’espera d’un sector de trànsit.

No obstant creiem que mentre això no es produeix cal reconèixer l’esforç a aquells i aquelles que estan assumint momentàniament aquestes funcions.

Per tot plegat, des de SAP i des d’SME instem a la Direcció General de la Policia a obrir un oferiment urgent, obert fins i tot a seguretat ciutadana, que eviti per més temps els invents de patrulles mixtes d’especialistes, amb efectius d’USC que ni tenen la formació requerida, ni perceben les retribucions que haurien de percebre.

SAP-SME Junts, serem millors!