REUNIÓ COMISSARIA GENERAL DE RECURSOS OPERATIUS

by | nov. 25, 2021 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS

Aquest passat 22 de novembre va haver-hi reunió amb la CGRO en la qual es van tractar diverses qüestions:

➢ Ampliació d’efectius
S’ha començat un pla destinat a suplir les necessitats properes que es produiran fruit de l’envelliment del cos. Es preveu que durant aquest 2022 es facin concursos, i en breu surti un oferiment voluntari a BRIMO i Presons.

➢ Formació
Des de Prefectura es marquen els llocs on es fan les formacions. En aquest aspecte, es fan informes per més llocs de formació que es passen a administració i allí és on estan els problemes, la majoria per temes d’assegurances.
L’administració es posa a la defensiva amb la formació, ja que manifesta que es fan cursos a l’ISPC. Des dels sindicats exposem que els cursos que es fan són pocs i escassos i que no n’hi ha suficients per a les especialitats.
Es peticiona que quan alguna persona vagi a especialitat, siguin comandaments de gestió, caporals, etc., hagin de fer un curs d’especialització, atenent que hi ha comandaments que entren a una especialització i no saben com gestionar. Especialistes per a especialitats, d’aquí la formació correcta.

➢ Hores acumulades
Se’ns informa que a les guàrdies no presencials, a tothom se li està aplicant les compensacions per GNP que corresponen. No obstant això, reiterem que hi ha queixes en aquest sentit.
Pel que fa al servei Hèlix, manifesten que el tema hores actualment no s’aplica en estar la infraestructura en període d’adaptació.

➢ Horaris especials
Poc cas en aquest punt per part de Prefectura i Administració.
La resposta és que aquesta qüestió d’horaris actualment està regulat segons la SGRH.

➢ Armes d’ús policial, material i uniformitat
Tema fumígens i fum segueix tot igual. Des de la UGR no ens mostren res que canviï cap mena de material, ni armes, diferent del que es té en aquestes unitats.
Tanques i barreres es treballa amb empreses que ja van funcionar.
Les tanquetes d’aigua s’està estudiant, però a dia d’avui no hi ha novetats.
Uniformitat de la BRIMO actualment no hi ha previsió de cap canvi o modificació.
Armilles antitrauma es demana estoc de talles.
Els cascs per ARRO I BRIMO està previst que arribin a mitjans de desembre i es canviaran els malmesos i els caducats.

➢ Ordre Públic. Nou Model
Ningú es manifesta. Continuem sense saber que passarà.
Els hi recordem que a part de la feina, els agents, són persones amb famílies, etc. Estaria bé dir alguna cosa.
Sorgeix també el malestar existent referent a la situació dels canvis aplicats aquest estiu en la defensa jurídica.
La resposta general és que són decisions governamentals i s’està treballant, que en aquests aspectes no poden dir-nos res més.

➢ Parc Mòbil BRIMO
Està previst un rènting per a nous furgons i es preveu l’adquisició d’un vehicle Ford Ranger.

➢ Hores extra GEI
Ens manifesten que tenen poques hores extra donat que els serveis de POEA es fan dins el servei ordinari, i seguirà sent així llevat de situacions que requereixin d’excepcionalitat.

➢ TEDAX
Parc mòbil: La previsió de renovació de vehicles s’estableix per al 2022.
Material: Prefectura demanarà informes per determinar quin material està fet malbé per trobar-hi una solució el més ràpidament possible.
Formació: Se sol·licita més formació per a la totalitat dels efectius i més encara, tenint en compte l’especificitat i risc de les tasques encomanades a aquestes unitats.

➢ CANINA
Nous vehicles: Aquest vindran ja adaptats amb el canvi de climatització. Està previst que per al 2022 arribin aproximadament 5 vehicles per la unitat.
Gossos: Respecte a l’alimentació i vacunació dels gossos els fa l’empresa externa i així es continuarà fent.
Neteja: Aquesta l’assumeix l’empresa del complex. Està dins el contracte i seguirà sent així donat que no hi ha queixes al respecte.
Millores a les caneres: en aquelles que tenen desperfectes es faran proves de materials per millorar-les.

➢ SUBSOL
Arran del malaurat sinistre del company Quim, es pregunta per l’assistència psicològica a familiars, amistats, etc.
UIM va efectuar l’informe de l’accident i no s’hi va detectar anomalies en materials, ni similar. S’han plantejat algunes breus mesures correctores que han estat traslladades al CSSL.

➢ Unitat de MUNTANYA
Es traslladen problemes de roba, i la valoració de cercar possibles alternatives, cosa que es desestima. A priori, el material adquirit reuneix les condicions i així s’especifica en les respectives licitacions.

Sempre Mossos d’Esquadra