REUNIÓ COMISSARIA GENERAL INFORMACIÓ 1 DESEMBRE 2021

by | des. 3, 2021 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS REUNIONS

Us informem de manera resumida del contingut de la reunió.


A. UNITAT DE SEGUIMENT I VIGILÀNCIES


1. Parc mòbil: motos i cotxes antics i amb problemes mecànics
Hi ha petició de vehicles nous. Reconeixen l’envelliment dels vehicles, són coneixedors de la necessitat de dotar de nous vehicles -tant cotxes com motos a la unitat- i comuniquen que han fet reiterades peticions a l’UGR, però no depèn d’ells sinó de la licitació. La previsió és que durant el 2022 arribin vehicles nous. Sol·licitem la calendarització d’entregues i ens remeten a la comissió d’equipaments.
2. Nombre efectiu sota mínims
Amb el canvi de comandaments a la unitat s’ha fet un gir, tant amb la incorporació d’agents comissionats sense formació i amb aprenentatge pels mateixos integrants. En aquest punt denunciem la perpetuïtat de les carències de formació endèmiques al Cos. Anuncien que durant el primer semestre del 2022 sortirà un concurs i un curs de formació depenent del ISPC.
3. Espai dels efectius de la unitat
Ens traslladen que són una unitat principalment operativa i que només utilitzen el despatx per recollir i deixar el material. Asseguren que l’espai de què disposen compleix amb dignitat suficient pels efectius.
4. Material: roba/cascs motoristes
Els comandaments han traslladat el problema de manera reiterada a la Unitat Gestió de Recursos (UGR) sol·licitant material (cascos, jaquetes, guants, etc.) però ells fan la petició i no han tingut resposta encara.
Sol·licitem calendarització i com en altres punts, no tenen resposta. Recordem la importància dels EPIS pels treballadors i la importància de la seguretat laboral, en tots els àmbits.


B. TEMES GENERALS:


5. Vals de roba paisà
Traslladem les reiterades queixes que genera l’entrega dels vals de roba. Tal com es va informar al Consell de la Policia, es va anunciar que s’ingressaria directament l’import al compte corrent de cada treballador. Exposen que hi ha personal de la CGINF que hauria de treballar amb uniformitat operativa, ja que realitzen tasques majoritàriament de despatx i no els hi pertocaria el val.
6. RLT: concurs i places disponibles
El resultat de 8 anys sense concurs, ha provocat que un gran nombre de places estiguin cobertes amb provisionalitat i comissions de servei. Denunciem la “tradició” establerta al Cos per seleccionar personal per amiguismes i lluny de processos selectius públics i transparents, tal com marca l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Manifesten que des de la renovació dels màxims responsables de la Comissaria, intenten redirigir la situació i captar talent dins el Cos, motiu pel qual tots els oferiments es faran públics.
S’ha demanat un augment de places específiques per a la unitat central; hi ha previst un CO Seguiments i Vigilàncies, però no saben encara el nombre de places. També està prevista una LD amb 120 places d’agent, 40 de caporal/a i 16 de sergent/a.
7. Hores acumulades
Ens informen que fa 2 anys, quan es van fer càrrec de la Comissaria, van establir la directriu -i així l’han traslladat als comandaments de les diferents destinacions- per tal de minimitzar l’acumulació d’hores (reduint les GNP a la mínima expressió) i possibilitar el gaudiment de les bosses existents.
Sobre la possibilitat de poder pagar hores extraordinàries estan absolutament a favor, malgrat que no depèn d’ells. Se’ls recorda que els/les agents han acumulat quan ha interessat a la Comissaria, i es demana que deixin triar als/les agents el període de gaudiment tal com marca el Decret d’horaris no quan a la Comissaria els interessi.
8. Formació: anàlisi estratègica, operativa i necessitats formatives ISPC
Traslladem que molts/es agents no tenen el curs d’anàlisi i es formen a base de treballar i preguntar. No han sortit places des del 2013 i tenen greus mancances en delictes econòmics (finançament del terrorisme). Han posat en marxa un pla de ciberpatrullatge, realitzant curs oficial a l’ISPC.
9. Necessitat de civils i estudiants en pràctiques
Han valorat la possibilitat de comptar amb estudiants i civils en tasques d’anàlisi, traducció, etc. però pels tipus d’informació i la confidencialitat que suposa no han validat aquesta opció. Es proposa la figura de l’analista sènior, amb tasques i funcions que permetin tenir un traspàs de coneixement de les tasques tant especifiques com la dels analistes.
10. Membres en segona activitat
Com s’ha informat al punt anterior, no volen perdre l’experiència dels efectius destinats a la CGINF i del seu talent, però expliquen que malauradament en ser un servei operatiu, molts dels efectius d’informació es fan grans i és difícil mantenir-los al carrer. Ens mantindrem expectants a la propera regulació del Decret de Segona Activitat i les funcions que realitzaran els companys de la CGINF.
11. Guàrdies i conciliació familiar
Tret d’alguna destinació concreta que realitza servei presencial, la resta d’efectius entren a la roda de les GNP’s. Sol·licitem que d’igual manera que volen mantenir el talent i l’experiència dels efectius, també la tinguin ells en la concessió de permisos i la conciliació familiar dels companys.
12. Complement especialitat
Es comenta que quan estigui aprovada la possibilitat de la realització voluntària del torn de nit fixe a USC, si no s’augmenten el complement específic (+diners) pot provocar que efectius marxin a USC. El tram actual de pagament per romandre a l’especialitat és baix amb relació a les tasques sensibles i desgast personal que comporta.
13. Armes llargues
Els comandaments no veuen necessari, més enllà que alguna ocasió molt puntual, el fet de poder realitzar el servei amb armes llargues, ja que se sol·licita el suport d’unitats especialitzades que ja tenen de dotació aquestes armes.
S’insta a què els companys rebin formació específica en armes llargues i no esperar a la bona sort o la fortuna del destí.
14. Armes curtes
Tal com s’ha traslladat en altres reunions, els companys de paisà de Fures, investigació, informació… puguin tenir armes de mida reduida. Són sensibles a la demanda i ho remeten a la UGR.
15. Manca de vehicles
Tornen a ser “pesats” amb les peticions a l’UGR i de les diferents licitacions que la Generalitat realitza. Els esperen rebre durant el 2022. Novament, no poden donar dades de calendarització, ni volum de vehicles assignats.
16. Vehicles judicials
Tornem a topar amb l’Administració, amb el cost de les assegurances, tipus de vehicles i motoritzacions. Informació no comissa tants vehicles com la CGIC i els vehicles judicialitzats no depèn d’ells que se’ls hi assignin.
17. Equips de comunicació
Continuem amb la demanda i millora dels equips de comunicació, sobretot els “pinganillos”. Malgrat que la quantitat no és òptima, ens manifesten que es pot treballar de manera correcta. Traslladem casos de destinacions concretes.
18. Microcàmeres i smartphones
No tenen microcàmeres pròpies, el material depèn de la CGIC. Els comandaments informen que es disposa d’una bona dotació de smartphones a les unitats.
19. Ordinadors i discs durs
No comparteixen la queixa, ja que asseguren que han estat dotats d’equips d’altes prestacions. Durant els darrers mesos han arribat també pantalles addicionals per poder treballar amb doble pantalla i argumentem una productivitat major, entorn al 30%, dels companys que disposen de doble pantalla amb els que no en disposen.
20. Publicació de vacants a la Intranet d’Interior
Aquesta és la filosofia dels nous comandaments de la Comissaria i així asseguren s’ha fet (posen exemple que a l’últim oferiment hi ha hagut més de 500 efectius que s’han presentat).
21. Càrregues de feina efectives
Reconeixen càrregues de feina en moments puntuals i que demanin tasques als companys d’investigació. Al territori, és el cap d’ABP qui sol·licita cobrir segons quins serveis -manifestacions sobretot- que en cas de no ser valorades d’interès per la CGINF per captar informació, es cobreix per part d’efectius de les ABP’s.
22. Auriculars
Tornem a parlar dels “pinganillos”, no poden dotar a tot el personal de material d’última generació, però manifesten que s’ha millorat tant la dotació com la distribució entre les unitats.
23. Fundes exteriors armilles
Tots els companys han de tenir tota la uniformitat bàsica, incloent-hi una funda d’armilla. UGR diu NO malgrat que la unitat d’armes diu Sí.
La funda és necessària per quan els/les agents d’aquests tipus d’unitats realitzen diversos serveis uniformats (dispositius, entrades, cursos a l’ISPC, serveis com l’Urna, etc.)
Argumentem el pes del material policial que portem i la prevenció de riscos si el portéssim repartit en la funda d’armilla, quan es pot utilitzar, doncs si no la tenim, no podem fer prevenció de riscos derivats de dur aquest pes com fins ara.
24. Esprai de defensa
Després de la insistència de l’SME en què tots els companys del Cos puguin tenir de dotació aquesta eina policial, tot i que el Major va manifestar en seu del Consell de la Policia que no ho veia adient i que caldria formar als efectius, la CGINF ha realitzat informe i ARA SI, se’ls dotarà d’aquesta eina policial. Des de l’SME ens alegrem i esperem que es faci extensiu a la resta de companys.
25. Ubicació geogràfica
Sol·licitem previsió i dignitat pels efectius destinats al territori, amb canvis d’ubicació de les seus de les unitats, com Metro Nord o Girona, que no sempre s’ha consensuat amb la part social. L’Administració s’organitza i no sempre tenint en compte que són els companys els que s’han de traslladar; cal valorar una compensació fins que es facin concursos i es doni l’opció al treballador de marxar si ho desitja.
26. Visites sindicals
Davant la reticència d’alguns comandaments a què els delegats sindicals visitem les instal·lacions on desenvolupen tasques els companys, manifestem que per evitar mals majors, els comandaments centrals informin els responsables de l’obligatorietat de facilitar les visites sindicals, no impedint-les, tal com marca la normativa. S’excusen en casos anteriors a la seva gestió i que en cas de problema, ho solucionaran.
27. Dobles pantalles
S’ha parlat anteriorment i no s’afegeix cap informació al respecte.
28. Horari especial
Tot i que la modificació dels horaris no depèn de la Comissaria, se’n parlarà en un altre àmbit.
29. Pagament Oris
L’Administració va penjar una nota informativa a la Intranet corporativa, després d’haver-se enviat els punts que es volien tractar a la reunió. En cas d’alguna incidència, contacteu amb el vostre delegat.
30. Instrucció vacances
Amb relació al 80-20%, els caps valoren que algunes àrees podrien tenir percentatges més alts per tal que més companys puguin gaudir de vacances durant els períodes més sol·licitats per la resta del Cos. Ho tindran en compte i reflexionaran sobre aquest punt.
31. Indemnització per raó de servei
Poc o nul marge de maniobra tenen des de la CGINF.
32. Àrees territorials
La voluntat de la CGINF és que les unitats territorials passin a tenir rang d’Àrea: han elevat informe i esperen resposta.
33. Intercanvi de vehicles
Ho veuen factible i argumentem els criteris operatius. Els caps de la CGINF ens donen la raó. És una llàstima que les aportacions dels companys destinats a informació li traslladin als seus caps directes i que aquests no li donin tràmit adient.

Si desitgeu informació més detallada, traslladar alguna proposta o punt a tractar, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat/da de zona o mitjançant correu electrònic a [email protected]

Sempre Mossos d’Esquadra