Reunió de la Comissaria General d’Investigació Criminal de 20 de setembre

by | set. 28, 2023 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS REUNIONS

En la reunió celebrada SAP i SME hem insistit en la necessitat d’obrir una mesa de negociació exclusiva que permeti abordar qüestions únicament de l’especialitat d’investigació.

En data de 20 de setembre, les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia ens hem reunir amb els responsables de la Comissaria General d’Investigació i els serveis d’administració. A continuació us fem un resum dels temes tractats:

1. Decret d’estructura: novetats implementació.

Actualment no hi ha canvis respecte a la darrera reunió.  Els canvis que s’hagin de fer després de la validació del decret per part del Parlament es faran de manera gradual. En aquest sentit, des del SAP i des de l’SME hem reclamat un gir de 180 graus en l’especialitat que eviti la desertització que s’està produint des de fa massa temps ja.

2. Projecte model territorial DPC-UTPC.

Aquest tema està actualment pendent de la resposta del cos sobre la proposta de la Comissaria. No poden donar cap més informació fins que s’autoritzin els canvis. Tot i això estan oberts a les propostes que els vulguem fer arribar.

3. Evolució estudi grup de treball canvi vacances.

El tema de les vacances es va impulsar amb força després de les continues reclamacions de SAP-SME-FEPOL. Posteriorment, i amb la proposta feta, es va fer la consultar a totes les unitats d’investigació, bàsiques i avançades, caps d’ABP i caps de Regió.

Pràcticament tothom ho veia bé i fins i tot va haver regions que demanaven més percentatge de vacances. Actualment i donat que l’acord signat darrerament ja tracta la nova regulació de les vacances, s’ha aturat el projecte pendent del desenvolupament de la Subdirecció.

Pel que fa a la petició d’una nova instrucció d’AP que reculli les necessitats de la nostra especialitat, per part de la Comissaria no hi ha problema en tractar-ho i modificar les condicions de concessions de permisos.  Demanen que si per la part sindical hi ha alguna proposta es faci arribar de cara al següent any policial.

4. Oferiments actuals.

Ara mateix hi ha 4 oferiments en curs. En principi compten amb que es cobriran totes les vacants de mosso i restarà pendent com quedarà el de caporal. Degut a la manca actual de caporals no saben si es cobriran totes les places.

Pel què fa al número de places ofertades està vinculat a les resultes i moviments interns, per aquest motiu no es publiquen amb l’oferiment. Pel què fa a nous oferiments i proper concurs de l’especialitat, de moment no hi ha previsió de nous oferiments. Possiblement en poc temps hi hauria un per investigació bàsica. De moment no hi ha cap data prevista més enllà del 2024 pel nou concurs de l’especialitat.

5. Abonament hores de perllongament o operatius extraordinaris i pagament d’hores extra.

No hi ha cap informació sobre la intenció de pagar aquestes hores. Per part de la Comissaria tècnica es traslladarà a les parts implicades aquesta petició per veure la viabilitat del pagament.

En relació al pagament d’hores extres, a la darrera reunió es va explicar que aquesta possibilitat no es vàlida perquè es planifiquen a primers d’any i actualment només estan autoritzades per POEA.

6. Sistema de guàrdies no presencials.

Encara no hi ha una decisió per part de la Prefectura sobre aquest tema i de quin serà el funcionament si és que es canvia. Estan pendents de la seva decisió per poder donar una resposta i una pauta al respecte.

En quan a les guàrdies d’investigació bàsica, pertany a la CGIC la seva regulació. Per tant no ens poden donar resposta. Des del SAP-SME-FEPOL demanem que es tingui en compte el fet que si a partir d’ara les guàrdies s’han de remunerar econòmicament, no podem fer que hi hagi diferències importants entre les unitats que les fan.

7. Situació actual de les hores acumulades.

És un problema històric i eixugar-les amb el corresponent pagament és difícil d’assumir. L’opció de la CGIC és que els companys demanin festa, tot i que són conscients que en ocasions és complicat poder gaudir-les.

Per part de la Subdirecció de recursos humans es recorda que aquesta qüestió està pendent de negociació a la segona part de l’acord i demana que es deixi pendent fins a tractar-ho a la taula negociadora.

Des del SAP-SME-FEPOL fem constar que aquest problema fa molt temps que s’arrossega i que lluny de millorar-se anem a pitjor. Per aquest motiu hem demanat que no s’esperi més i que ens facin arribar una proposta de solució que es tractaria a una negociació específica.

Entenem que ja fa massa que esperem i que sempre s’estan donant llargues, ja és hora de tractar el tema com cal i posar remei.

8. Situació parc mòbil i distribució de vehicles de paisà.

Mentre que els temes de parc mòbil ens deriven a la Comissió de material, la distribució de vehicles es fa des de la Tècnica i no des de la CGIC.

A la pregunta de quants vehicles han arribat, des de la comissaria tècnica ens remeten a la comissió de material. Ens sobta que tenint les preguntes dels sindicats des del dia 5 de setembre, no hagin pogut fer una simple pregunta com aquesta i donar resposta.

9. Manca resposta temes reunions.

Per part del SAP-SME-FEPOL tornem a demanar la creació d’una taula negociadora específica per la nostra especialitat on es puguin tractar de veritat tots els temes que ens afecten.

La resposta de la Comissaria General d’Investigació és que per la seva part no hi ha problema i se sumaran en el moment en que es convoqui. Ara falta que es manifestin les altres parts implicades, les quals no han dit res al respecte a la reunió

Aquests són els temes plantejats, per qualsevol dubte o suggeriment teniu als delegats del SAP i de l’SME a la vostra disposició.

SAP-SME Junts, serem millors!