Reunió regional de la RP Girona de 7 de juliol de 2023

by | jul. 10, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Primera reunió regional entre les organitzacions sindicals amb representació i la nova Comissària Cap de la Regió

Avui 7 de juliol ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els comandaments caps de la regió policial de Girona i els responsables del servei d’administració. Des del SAP-SME-FEPOL us fem un resum dels punts més rellevants que s’hi ha tractat.

Primer: Parc mòbil

Des de fa temps SAP-SME-FEPOL anem denunciant la greu manca de vehicles a la RPG i les deficiències que tenen molts dels vehicles que tenim. A aquest efecte se’ns informa que a finals de juliol i principis de setembre han d’arribar 283 vehicles logotipats a tot el CME, dels quals desconeixen quants vindran a la nostra regió. Així mateix, està pendent d’arribar 176 vehicles més per trànsit, 4×4, etc.

Aquest 2023 hi ha 691 vehicles al cos que finalitzen el rènting. Si la licitació per substituir aquests vehicles estigués publicada es pot prorrogar 1 any més mentre es resol la licitació. Com que aquesta licitació no ha estat publicada, la DGP està comprant en propietat els vehicles que acaben el rènting de gener a setembre. Teòricament, ara es licitaran 691 vehicles per substituir aquests.

Per últim en quan a parc mòbil se’ns informa que està prevista la licitació de 529 nous vehicles i de 162 de renovació per ser lliurats el 2024, que segons la cap d’administració de Girona són independents dels 691 que s’han de licitar aquest 2023.

Segon: Nou magatzem de substàncies.

La Cap de la regió ens informa que el magatzem de drogues de Nou Barris ja està finalitzat i que està pendent que s’obri una vegada es finalitzin els protocols interns que han de regular el seu funcionament.

Des del SAP-SME-FEPOL demanem que s’accelerin els tràmits de la realització dels protocols. Ja fa molts mesos que no hi ha avenços sobre aquesta qüestió i mentrestant, les comissaries segueixen patint les deficiències que provoca l’acumulació de marihuana.

Tercer: Tanca perimetral Comissaria de l’Escala.

A la reunió del març de 2023 ens van dir que abans de l’estiu estaria instal·lada, cosa que no està fet. El 27 de juny de 2023 es van aprovar fer les obres. Ara estan pendents de la planificació de les obres. Cert és que tot el procediment és excessivament lent tal com denota que, per arreglar una tanca s’hagi d’estar molts mesos esperant.

Quart: Remolc magatzem de droga de Santa Coloma.

Les responsables d’administració de la regió ens informen que el 27 de juny de 2023 es va fer un informe per la compra d’una escala mòbil. No obstant encara no tenen la previsió de la finalització de l’obra.

Cinquè: Pla de costes.

La Cap de la regió ens informa que són conscients que els 44 efectius que han arribat a la RPG pel pla de costes són del tot insuficients i que, fins al 21 d’agost que arribin els efectius de pràctiques es continuarà amb mancança d’efectius.

Les hores extres que hi ha són pel POEA. No obstant també hi ha hores extres pel pla d’estiu que gestiona la CSUCOT i que s’han de demanar setmanalment. Són els Caps de les ABP els qui informen de les necessitats que tenen.

Sisè: Horari ARRO.

Des del SAP-SME-FEPOL hem denunciat els continus canvis d’horaris que té l’ARRO, alguns dels quals es fan d’un dia per l’altre. Malgrat que la normativa de l’horari especial específic permet fer aquests canvis, ambdues organitzacions sindicals coincidim (i així s’ha dit) que cal preservar la conciliació de la vida familiar amb la laboral, cosa que aquests canvis dificulten.

La Cap de la regió coincideix que els horaris haurien de ser el més estable possible i per tant donarà directrius perquè així sigui.  Ara bé, moltes vegades fins al dia abans no coneixen alguns dels fets (com són per exemple les carpes de VOX) que provoquen aquests canvis.  

Setè: Reobertura de la SRC de Girona.

La Cap de la regió ens informa després del setembre està previst que s’obri de nou la Sala de Comandament de Girona. Encara no es té coneixement on anirà ubicada i a hores d’ara s’estan mirant alternatives.

Ara mateix s’està fent un sondeig amb els efectius que abans estaven a la sala per saber si estarien predisposats a tornar-hi. La forma d’ocupació serà mitjançant un oferiment provisional obert a tots els efectius de Catalunya. La previsió és que a part de portar la regió de Girona, la Sala de Girona també assumeixi la regió central.

Vuitè: Avituallaments a emergències

Des del SAP-SME-FEPOL s’ha demanat reiterades vegades la regulació dels avituallaments en situacions d’emergència o en dispositius que no es pot garantir el descans per a realitzar l’àpat corresponent, o que no es pot tenir un relleu.

Les responsables de l’administració ens informen que en els casos de les emergències, els bombers ja tenen organitzada una logística pels avituallaments en la que també s’encarreguen de l’avituallament de Mossos, passant a posteriori la despesa a Administració de Mossos.

Als serveis planificats que no es poden fer relleus per fer els àpats, si els comandaments, per la via jeràrquica, demanen l’avituallament al servei de l’administració, aquest seran qui decidirà si s’autoritza o no.

El Sots-cap de la regió ens informa que el CME ja està treballant en tenir una carpa, que hi hagi un comandament de logística  per a les emergències.

Novè: Reposició de vestuari.

Les responsables d’administració ens informen que les peces del vestuari que es van canviar de talla, s’han fet sense incidència. Ara bé, quan el canvi de talla ha estat cap a un tallatge dels que no tenien com a estàndard, aquesta reposició de vestuari es farà a finals d’any, ja que les han de fabricar per no tenir-les en estoc. Això ha passat, per exemple, amb les camises de dona que a moltes se’ls queda curta.

Desè: Furts a l’AP-7.

Des del SAP-SME-FEPOL s’ha traslladat la intranquil·litat d’alguns efectius policials respecte als furts a l’autopista. A aquest efecte i malgrat, malgrat que no és una qüestió de drets laborals, importa (per l’increment de fets) la imatge que del cos de mossos d’esquadra puguin tenir les persones víctimes d’aquesta tipologia delictiva.

Respecte d’aquesta qüestió el Sots-cap de la regió ens informa que s’estan planificant dispositius per fer front a aquesta problemàtica. Per altra banda, s’estan fent altres gestions com l’adquisició de càmeres de lectura de matrícules, etc.

Onzè: Lloc per retre homenatge als mossos i les mosses de la regió que ens han deixat.

Des del SAP-SME-FEPOL hem demanat que a la Comissaria de Girona (Vista Alegre) s’adeqüi un espai per poder retre homenatge als mossos i les mosses difunts, tal com es fa a altres comissaries de la regió.

El Sots-cap de la regió ens informa que ho ha elevat a Prefectura per a què sigui aquesta la qui determinin com s’ha de fer, que el monòlit d’Egara queda molt lluny i la comissaria hauria de tenir un lloc per poder retre aquest homenatge.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Com s’ha dit a l’inici d’aquest comunicat, la reunió d’avui ha estat la primera amb la nova Cap de la Regió a qui volem desitjar sort i encerts en aquesta nova etapa. Així mateix, volem acabar aquest comunicat agraint la tasca que durant molts anys ha fet el Comissari Milan a qui desitgem una molt bona i merescuda jubilació.

SAP-SME Junts, serem millors!