Reunió RP de Terres de l’Ebre de 28 de febrer de 2024

by | març 4, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Nova reunió entre els Caps de la Regió, els Caps de les comissaries, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra.

El passat dimecres 28  de febrer vam celebrar la reunió regional amb el Cap de la regió policial, els Caps de les ABP i Àrees de la regió, la  representant del servei d’administració i la resta d’organització sindicals.

Des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL a continuació us destaquem els punts més importants tractats en aquesta reunió amb els caps regionals.

Primer.- Procediment que es segueix a l’hora de demanar videoconferència als jutjats.

La Cap del servei d’administració manifesta que no s’han canviat els criteris que ja es tenien establerts abans de la signatura de l’acord de 31 de juliol del 2023. Per tant, es segueix fent el mateix que fins aleshores. Es demana la videoconferència per aquells efectius que, en la data de judici no estan de torn de treball i que no resideixen a la població on s’ha de celebrar el judici.

En cas que resideixin a la mateixa població o que estiguin en torn  de treball no es demana, sinó és que hi ha una petició expressar de l’agent citat.

Segon.- Nous vehicles policials a la regió.

El Cap de la regió ens informa que de moment han arribat dos vehicles 4×4, els quals s’han entregat a l’URMA i  a l’ABP del Montsià. S’espera que arribin tres 4×4 més, els quals aniran destinats a les ABP del Baix Ebre i Terra Alta i a la CD de Móra d’Ebre.

Un dels 4×4 que hi ha actualment a Tortosa anirà a la CD de l’Ametlla de Mar i d’aquesta manera totes les comissaries de la regió disposaran, d’almenys un vehicles d’aquestes característiques.

En quan als vehicles de paisà, el Cap informa que finalment, tot i que la previsió era que arribessin dos vehicles per cada UI, només n’han arribat dos per UI Montsià, dos per UI Baix Ebre i un per UI Terra Alta.

Tercer.- Estacionament dels vehicles policials a la Comissaria de Tortosa

L’Intendent comenta que s’està fent una redistribució de les places de pàrquing amb els nous vehicles arribats, però que la idea és que els vehicles logotipats pugin estar estacionats a l’exterior i els no logotipats a la planta baixa del pàrquing.

Quart.- Estat de l’augment d’efectius a la CD de l’Ametlla de Mar

El Cap regional manifesta que s’està pel bon camí vers a aquesta demanda en tant que tots estem remant en el mateix sentit (sindicats i comandaments de la regió). Hores d’ara s’han fet tots els informes pertinents per demanar un increment de la cobertura i que fins i tot, a la darrera visita del Cap del cos a la regió se li va plantejar com una de les principals demandes de la regió.

Tot i això, no ens pot concretar els tempos ni per quan s’espera, malgrat la insistència de tots els sindicats en aconseguir un nou redimensionament d’aquesta CD, tant en efectius com en comandaments.

Cinquè.- Temperatures a les diferents estances de les comissaries de la regió.

Els responsables del servei d’administració ens comenten que s’han pujat a totes les comissaries 1 grau de temperatura respecte a l’any passat. Tot i això són conscients que hi ha estances que segons a quina hora del dia, la temperatura no és confortable.

Per això han demanat al servei de manteniment que canviï els sensors de temperatura de lloc i que els posin on la percepció de fred és més gran, ja que les màquines es posen en funcionament quan la temperatura està per sota del límit indicat.

Ens confirmen també que el problema dels vestidors de la Comissaria de Gandesa és que la màquina s’ha avariat i l’empresa propietària no troba el recanvi per poder-la arreglar fins ara. Si finalment no es pot reparar s’haurà de canviar, amb el temps que comportat tota aquesta operació per ser aprovada i fer el canvi. De tota manera ens comenta que s’han instal·lat uns pingüins als vestidors per climatitzar-los.

Sisè.- Rentat interior de vehicles policials.

La Cap del servei d’administració ens diu que exteriorment es pot fer a qualsevol estació de servei que accepti la targeta SOLRED i, tot i que al Baix Ebre no es disposa de cap estació, es pot anar a la de l’Avinguda de Sant Jaume d’Amposta, ja que només s’ha de creuar el riu i es surt molt poc de la comarca.

Pel què fa a la neteja interior l’empresa encarregada per tots els vehicles de la regió és acciona Catalunya i s’ha de sol·licitar a les oficines de suport.

Setè.- Estat del canvi de càmeres de seguretat a la Regió

L’Intendent cap ens informa que  s’han canviat les càmeres i estan en funcionament a la CD de l’Ametlla de Mar. S’han canviat també, tot i que queda posar en funcionament a Amposta. A Tortosa i Gandesa s’han fet els estudis previs per començar en breu el canvi i a la CD de Mora encara no s’ha realitzat cap gestió.

Aquests són els punts més destacats que es van tractar a la reunió, si teniu qualsevol dubte o pregunta podeu contacta amb el vostre delegat.

SAP-SME Junts, serem millors!