SAP i SME denunciem el mal estat dels vehicles d’ARIC

by | nov. 29, 2023 | COMUNICATS USC

Els vehicles que s’utilitzen per al trasllat de persones detingudes de la RPM de Barcelona no compleixen amb la normativa vigent i alguns d’ells presenten especialment un estat lamentable.

En data de 10 de novembre, el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem denunciat davant la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral (SGPRSL) del Departament d’Interior el mal estat dels vehicles que s’utilitzen per al trasllat de persones detingudes de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

En un informe acurat sobre l’estat dels vehicles, ambdues organitzacions sindicals hem acreditat l’incompliment de fins a set normatives (entre estatals i europees), entre les quals destaquen la Directiva Europea 74/60CEE sobre el condicionament interior dels vehicles a motor i el Reial Decret 1215/1997 d’utilització d’equips de treball.

Entre les incidències detectades, destaca la manca de manteniment, desgast, ús i obsolescència de la major part dels vehicles que utilitza l’ARIC de Barcelona (despreniment d’algunes peces, cablejat sense protegir, cinturons de seguretat que no recullen, etc.),  la qual cosa afecta la seguretat dels efectius policials i de les persones que traslladen i també, deixa en evidència la necessitat de renovar aquesta flota de vehicles.

Així mateix s’han acreditat qüestions tant bàsiques com la manca de miralls retrovisors que, de passar una Inspecció Tècnica es prohibiria la seva circulació ja que son elements bàsics per a la seguretat de les persones i la resta d’usuaris de les vies.

Tant és el desgast i l’estat d’aquests vehicles que davant necessàries reparacions que hagin de ser objecte, els Serveis d’Administració regional no donen l’autorització per l’elevat cost econòmic que suposa, la qual cosa perjudica de manera considerable els servei policial que s’ha de realitzar.

Per tot plegat,  i en tant que aquests vehicles poden generar problemes viaris i accidents de trànsit per la manca d’elements principals, SME i SAP hem instat a la SGPRSL del Departament d’Interior que faci quantes gestions siguin necessàries per acreditar la necessitat de substituir-los.

Una demanda que amb aquest comunicat elevem també i de manera directa a la Direcció general de la policia la qual hauria d’actuar de manera proactiva en les reclamacions i propostes presentades per ambdues organitzacions sindicals en l’escrit presentat el 10 de novembre.

És evident que el Departament d’Interior no pot permetre que vehicles del cos de mossos d’esquadra posin en risc la seguretat física, no només dels efectius policials, sinó també de les persones que son traslladades i de la resta d’usuaris de les vies.

SAP-SME Junts, serem millors!