SAP i SME denuncien comunicacions a jutjats, amb dades falsejades per no compensar declaracions judicials presencials

by | març 14, 2024 | COMUNICATS JURÍDIQUES

En el Consell de la Policia celebrat ahir, ambdues organitzacions sindicals vam instar al DGP a obrir una investigació interna que aclareixi els fets.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), en la sessió ordinària del Consell de la Policia celebrada ahir 13 de març, vam denunciar les presumptes irregularitats que s’estarien produint en el marc de les citacions judicials que l’Administració envia als efectius policials.

Segons hem pogut constatar, algun servei d’administració presumptament estaria falsejant les dades que comunicaria als Jutjats, a fi d’evitar que els efectius policials, assisteixin de manera presencial a les declaracions judicial i ho facin mitjançant webex.

La intenció no seria altra que (insistim presumptament) la d’evitar la compensació de 150 euros, que tots els efectius policials han de percebre per assistències en declaracions judicials i retribuir amb 90 euros (60 euros menys) les declaracions fetes per videoconferència.

SAP i SME, en el Consell de la Policia celebrat ahir, van traslladar dades concretes amb les quals quedaria demostrada presumptament aquesta praxis, observada especialment a la Regió Policial Metropolitana Sud del cos de mossos d’esquadra.

Ambdós sindicats hem constatat que l’Administració estaria comunicant als jutjats que citen als efectius policials que: “la persona citada, per raó d’organització del servei serà aquest dia a la localitat (X) de forma que el seu desplaçament a Barcelona inevitablement comportarà una despesa econòmica a càrrec de l’erari públic per conceptes tals com la reorganització del servei policial, el transport i les dietes entre d’altres”.

La falsedat de les dades incorporades en els documents oficials tramitats als jutjats es produiria quan presumptament, el servei d’administració obviaria que els efectius policials citats tenen FESTA i per tant no es trobarien en cap cas a la localitat indicada i menys per raó d’organització del servei. Quines “raons d’organització del servei” requereix un efectiu que es troba de FESTA? Quines “raons d’organització del servei” impedeixen l’assistència presencial dels efectius policials quan aquests estan de FESTA? Quines despeses en concepte de transport i dietes reben els efectius policials citats si l’Acord de 31 de juliol de 2023 ha derogat l’abonament de les hores d’assistència a judici que contemplaven l’Acord de 2003?

Des del SAP i des de l’SME veient la gravetat de la qüestió i observant que, documents oficials signats per funcionaris públics podrien contenir de manera presumpta dades que no són certes, hem exigit al Director General de la Policia que obri una investigació interna amb la qual es puguin esclarir els fets.

Així mateix, tal i com vam manifestar en la sessió d’ahir del Consell de la Policia, des del SAP i des de l’SME (a l’espera de la resposta del DGP) ens reservem el dret de comunicar a la Fiscalia aquesta qüestió amb la qual es pugui determinar les responsabilitats que se’n derivin.

SAP-SME Junts, serem millors!