Sol·licitem concurs per a les places provisionals

by | jul. 7, 2022 | COMUNICATS ALTRES

A l’SME, un dels objectius que sempre hem tingut molt clar, és que cal reduir les places provisionals dins del cos dels mossos d’esquadra.

La provisionalitat és una situació que comporta que la persona treballadora, no se senti segura en el lloc de treball que ocupa, donat que sap que és un lloc de treball temporal i que en qualsevol moment pot deixar d’ocupar-lo. A més a més, el fet d’estar en situació provisional i sense plaça en propietat, comporta que el treballador/a pugui estar ocupant un lloc de treball a molts quilòmetres de la seva residència habitual i de la seva família amb la incertesa de quina serà la durada d’aquella situació.

Tot això, comporta una mala conciliació familiar, l’increment de patir accidents en els desplaçaments a la feina, amb l’afegit d’una disminució indirecta de les retribucions, ja que cal fer front a les despeses dels viatges de la feina, o en altres supòsits, fer front a les despeses d’un habitatge on poder residir en la zona del lloc de treball.

Davant aquesta situació, calen establir nous mecanismes que permetin que siguin més les persones que puguin estar properes al seu domicili. El fet de realitzar un concurs entre les places provisionals, en seria una bona eina i, tanmateix, seria més justa amb les promocions més antigues que es veuen perjudicades en l’actual context.

Per tot plegat, l’SME hem adreçat un escrit a la Subdirecció de Recursos Humans on proposem que es duguin a terme oferiments regulars i generals entre places provisionals per tal que no es donin casos que durant molt de temps els agents no puguin optar a un lloc de treball més pròxim a la seva residència habitual.

A la vegada, hem suggerit que aquesta problemàtica sigui tractada dins el grup de promoció i provisió que es va constituir fa uns mesos per precisament tractar temàtiques diverses relacionades amb els processos selectius.

Sempre Mossos d’Esquadra