Una discriminació menys

by | set. 6, 2022 | COMUNICATS ALTRES

En els darrers mesos s’han publicat diversos oferiments sol·licitant currículums de persones voluntàries per ocupar diferents llocs de treball del CME.

En el recull de requisits de participació, s’indica que no poden participar en aquest procés les persones que ocupin un lloc de treball d’especialitat, fet que l’SME considerem del tot discriminatori.

Davant aquest greuge, l’SME vam registrar un escrit aquest passat mes de març on sol·licitàvem a la Subdirecció de Recursos Humans que s’eliminés aquesta limitació i que tots els oferiments s’obrissin a la participació de tot el col·lectiu.

Doncs bé, ja tenim les primeres modificacions en aquest aspecte. Les nostres demandes han tingut efecte i ahir 6 de setembre es publicava a Intranet una Modificació dels requisits de participació en la sol·licitud de currículums de persones voluntàries per ocupar de forma provisional llocs de treball vacants de les escales bàsica i intermèdia a l’Àrea d’Instructors/es de policia de l’Escola de Policia de Catalunya (SGRH32/22).

El requisit modificat ha estat precisament eliminar l’exclusió de les persones que ocupen un lloc de treball d’especialitat.

La nostra petició ha estat admesa i en l’oferiment per a les places d’Instructors de l’EPC, s’ha posat fi a aquesta discriminació que no permetia als/les agents d’especialitats optar a ocupar aquesta plaça.

Des de la nostra organització continuarem treballant perquè aquesta situació tingui continuïtat en tots i cadascun dels oferiments que es publiquin d’ara endavant.

Sempre Mossos d’Esquadra