S’han publicat al DOGC les RESOLUCIONS INT/1402/2021 i INT/1403/2021, de 7 de maig, per les quals es resol parcialment la convocatòria, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit de les categories de caporal/a i mosso/a respectivament.

(núms de registre de les convocatòries 220/20 per a la de caporal/a i 120/20 per a moss@)

SI REQUEREIXES DE MÉS INFORMACIÓ O QUALSEVOL QÜESTIÓ AL RESPECTE, CONTACTA AMB EL TEU DELEGAT/DA O ENVIAN’S UN E-MAIL A: [email protected]