REUNIÓ DE LA MESA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA de dijous 1 de juliol de 2021

S’ha establert el calendari de pagaments de la part de paga extraordinària pendent del 2014 i l’increment retributiu del 0,9% per aquest 2021.

PAGA EXTRA: El primer tram del 55% s’abonarà com a màxim a la nòmina de novembre del 2021. El tram restant del 45% s’abonarà l’any 2022.

INCREMENT RETRIBUTIU 0,9%: La previsió és que l’increment del 0,9% s’aboni a la nòmina del proper setembre. Aquest increment és amb efectes retroactius de 1 de gener d’aquest 2021.