Publicada al DOGC de 14 de setembre la RESOLUCIÓ per la qual es resol parcialment la convocatòria mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns de les categories de [email protected], caporal/a i sergent/a.

Qualsevol informació, llistats, etc., no dubtis en contactar-nos.