Amb data 10 de novembre s’aprova i es fa pública la llista de resultats de la prova de coneixements, convocatòria per a la segona prova, així com la previsió de calendari de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica avançada.

Qualsevol informació que precisis, no dubtis en contactar-nos.