Publicat el Comunicat Intern de Vacances on s’estableixen els períodes i puntuacions per a l’exercici 2022-2023.

Recordar que atenent al que estableix la Instrucció 9/2018 de 28 de desembre, caldrà lliurar la sol·licitud de petició de vacances abans del 31 de desembre.

El document per fer la petició de vacances és el DAD17.

Qualsevol dubte o qüestió, no dubtis en contactar-nos.