TEMARI DEL CURS – ACCIDENTS DE TRÀNSIT | ACCIDENTES DE TRAFICO

Contingut

Introducció i Objètics
Metodologia del Curs
Avaluació
1. Accidents, factors, causes i classe
1.1 Definició d’accident de trànsit
1.2 Factors que intervenen a l’accident de trànsit
2. Classes d’accidents de trànsit
2.1 Classificació dels accidents de trànsit pel número d’unitats que intervenen
2.2 Classificació d’accidents de trànsit per la situació geogràfica
2.3 Classificació d’accidents de trànsit pels resultats
3. Anàlisis especial de l’accident
3.1 Introducció
3.2 Fase de preparació
3.3 Fase de decisió
3.4 Fase de conflicte
4. Primeres mesures en el lloc de l’accident
4.1 Trasllat al lloc de l’accident
4.2 Primeres mesures
4.3 Investigació
4.4 Restabliment de la normalitat
4.5 Actuacions complementàries
5. Tipus de documentació
5.1 Full d’informació a persones implicades en accidents -T-39-
5.2 Full d’informació d’accidents -T06-
5.3 Plec d’investigació d’accidents -T01-
5.4 Atestat per accident de trànsit
5.5 Denúncies a l’accident de trànsit
Bibliografia i Webgrafia
Annex