COMISSIÓ VALORACIÓ CONCURS GENERAL 17 MAIG 2022

by | maig 17, 2022 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS USC

Aquest 17 de maig de 2022 s’ha reunit la comissió de valoració del concurs general.

L’esmentada Comissió de Valoració ha aprovat:

  1. La llista provisional de persones admeses i excloses.
  2. La llista provisional de preferència de llocs de treball.
  3. Els criteris tècnics de valoració de mèrits.
  4. La previsió del calendari.

Tot plegat, aquest dimecres dia 18 de maig de 2022 es publicarà a la Intranet.

Sobre el calendari previst, us podem avançar el següent:

  1. El dia 19 de maig s’iniciarà el termini de 10 dies hàbils per a al·legacions que finalitzarà el dia 1 de juny.
  2. El dia 22 de juny es publicaran a intranet les llistes definitives de persones admeses i excloses i les llistes definitives de preferència de lloc de treball. També es publicaran ja les llistes provisionals de mèrits.
  3. El dia 23 de juny s’iniciarà el termini per fer al·legacions a totes les llistes publicades el dia 22 de juny.
  4. El dia 20 de juliol s’aprovaran les llistes definitives de mèrits.
  5. El 29 de juliol es publicarà la llista definitiva d’assignació de llocs de treball.
  6. Una vegada publicada la llista definitiva d’assignació de llocs de treball, es farà el miniconcurs de la RPMB i se li donarà temps per poder-lo resoldre.

Es preveu que al setembre es publiqui la resolució del concurs general al DOGC i que amb tot s’iniciï un període esglaonat de preses de possessió, de manera que tothom haurà pres possessió entre finals de setembre i abans de desembre.

Sempre Mossos d’Esquadra