Consell de Policia 22 de juny del 2022

by | juny 27, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Us traslladem un resum dels punts tractats en el sí del mateix:

1. Informació sobre l’estat de les convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit i previsió de noves convocatòries

a) Promoció interna per territoris (territorialitzada)

Sobre aquesta qüestió, adjuntem un document d’Acord de Govern on es recull com funcionaran a partir d’ara les convocatòries de promoció interna del CME. (clica aquí per veure l’esmentat document)

Al marge del document que adjuntem, ens informen que previ al concurs territorialitzat, es farà un oferiment per que els qui ja estan en la categoria tinguin la oportunitat de poder optar a aquelles places del concurs mitjançant adscripcions provisionals i comissions de servei.

b) Processos selectius d’accés i estabilització de l’escala de suport

Pel que fa a tots aquests processos selectius, adjuntem cronograma i diversos documents de l’estat de les convocatòries en curs així com també aquelles que afecten a la escala de suport.

Fes clic als següents enllaços per descarregar el document corresponent:

c) Dispensa de titulació.

Sobre la dispensa de titulació es remeten a les informacions que ja ens van donar fa temps de que malgrat ja no hi hagi dispensa de titulació, dins de la escala intermèdia es podrà optar a promocionar de sergent a sotsinspector malgrat no tenir la titulació requerida.

En aquest sentit, des de l’SME, el passat mes de gener es va peticionar a l’Administració que analitzessin si per analogia, també s’havia de poder promocionar de mosso a caporal malgrat no tenir el Batxillerat. Els serveis jurídics de l’Administració han arribat a la conclusió que res te a veure la casuística de l’escala bàsica amb la de la intermèdia i que per tant, resolen que no es pot promocionar de mosso a caporal sense tenir la titulació requerida.

d) Altres temes de processos selectius diversos:

El 6 d’octubre finalitzen les pràctiques els/les agents que actualment les estan fent.

Els aspirants que actualment estan a l’ISPC, el 12 d’agost és el seu darrer dia a l’ISPC.
En aquest sentit, el dia 11 d’agost es reuneix la junta d’avaluació.
El 12 d’agost es reuneix el tribunal qualificador i donaran aptes i no aptes i aquell mateix dia 12 finalitza el curs bàsic.
Del 13 al 21 agost període de descans incloent lliurament material, arma, etc.
El dia 22 d’agost incorporació al pla estiu i al setembre acte llançament gorra.

L’SME sol·licitem que quan es faci el moviment dels agents de pràctiques del pla estiu, es garanteixi el descans de 12 hores obligatori i es tingui en compte que alguns agents han de traslladar-se d’un extrem a un altre de Catalunya, i això, no pot ser d’un dia per l’altre.
Ens informen que faran gestions per garantir en tots els casos un canvi de destí com cal.

Des del sindicat SME preguntem si de cara a les preses de possessió dels concursos, també deixarà d’aplicar-se el concepte de conurbació que fa uns dies va decaure dels permisos.
Exposen que el concepte de conurbació seguirà vigent en les preses de possessió per que així ve regulat en el Decret.

En respecte a l’especialitat de trànsit, tal i com ja vam informar fa unes setmanes, es publicarà un concurs de trànsit al darrer trimestre de 2022. Des del nostre sindicat vam ser molt insistents en aquesta demanda, motiu pel qual ens enorgulleix haver estat un dels actors principals en la contribució d’aquesta mesura tan convenient.

2. Informació sobre la previsió respecte la recuperació del FAS, del complement de productivitat i altres drets.

Sobre el complement de productivitat no ens donen cap novetat respecte a totes les informacions que ja van sortir publicades fa uns dies a la intranet i de les quals ja vàrem informar en un altra comunicat.

Pel que fa al FAS, aquest segueix suspès per Llei de pressupostos i no hi ha previsió de recuperació de forma imminent.

3. Informació sobre els diferents Grups de treball

Ens informen de l’estat de situació dels diferents grups de treball oberts en els que estem treballant sobre els següents temes:

 1. Pla de carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana
 2. Promoció i provisió: Oferiment trànsit, permutes, revisió PCP (nivell d’especialització), Pla d’estiu, nivells d’especialització.
 3. Horaris i conciliació: aplicació Acord Mesa General de Funció Pública sobre conciliació, hores d’assumptes personals i coeficients festius, bossa d’hores d’un 5%.
 4. Reglament Consell de la Policia: funcionament del Consell de la Policia.

4. Informació sobre l’estat de les actuacions per donar compliment a l’Acord signat el 2 de juliol de 2020 entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la PG-ME sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals, i sobre l’Acord de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del CME signat el 3 de març de 2022. Concretament respecte dels punts següents:

 1. Jubilació anticipada.
 2. Informació sobre el passi del grup C al B de la escala intermèdia.
 3. Equiparació retributiva.
 4. Regulació llocs de treball de l’escala intermèdia.
 5. Torn voluntari de nits i increment import nocturnitat.
 6. Aplicació nous nivells retributius dels llocs de comandament.
 7. Compensació indemnitzatòria especial (MOIN)

Es limiten a informar-nos que només queda pendent de donar compliment el passi del C al B de l’escala intermèdia i el pla de carrera professional d’USC.

En respecte a l’increment del preu d’hora de la nocturnitat amb caràcter retroactiu, ens informen que es percebrà a la nòmina de juliol-agost.

5. Informació sobre el nou Decret de reestructuració del Departament d’Interior.

El Decret està ja enllestit i a principis de juliol ens el presentaran a les organitzacions sindicals.

6. Prevenció de malalties mentals, supòsits d’autolesions i suïcidi.

Ja es van presentar un esbós en el darrer CSSL. Ara el que es vol, es crear un grups de treball amb l’objectiu de tancar un document abans de finals de 2022. Aquest document marcarà pautes, protocols i productes de formació. Aquesta passada setmana s’ha tancat un conveni del programa espai.

7. Informació sobre la manca d’efectius a Sala 112 de Reus i a les Sales de Comandament

Totes les organitzacions sindicals aportem informacions de les múltiples mancances que afecten a la sala 112. L’SME afegim a més a més, que no sols la sala 112 està en precarietat, sinó també la resta de sales de territori.

Els recordem que des del nostre sindicat, vam fer petició per escrit d’una reunió amb la Subdirectora de Recursos Humans, el Cap de la CSUCOT i el Coordinador de totes les Sales de Comandament i els demanem que ens concedeixin aquesta reunió per que és la única manera de trobar solucions reals a totes les mancances. Sol·licitem a més, que en aquesta reunió no només hi estiguem l’SME com a sindicat que hem demanat la reunió, sinó que tota la resta de sindicats hi siguin presents per d’aquesta manera enriquir molt més les aportacions de la part social.

En aquest punt ens informen que volen obrir un període de temps per veure com es gestiona la sala 112 i replantejar-se si s’escau o no seguir endavant amb la centralització de les sales.

8. Valoració pòlissa d’assegurances en el CME.

Demanem que es revisin les pòlisses d’assegurances ja que actualment la de Mossos està molt per sota en capital que la de bombers

9. Protocol d’assistència dels serveis jurídics de la Generalitat.

Ens informen que les assistències a personal del CME han augmentat en un 70% i interpreten que es deu a un augment de la confiança en els serveis jurídics de la casa.

Nosaltres considerem que no ha augmentat aquesta confiança, ni de ben lluny.

En tot cas, han augmentat i molt, els casos en que es necessita assistència lletrada degut a l’augment de sinistralitat. En aquest aspecte, els sindicats també hem notat aquest gran augment d’assistències per part dels nostres serveis jurídics.

Sempre Mossos d’Esquadra