Consell extraordinari de la policia 6 de febrer del 2023

by | febr. 6, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest dilluns 6 de febrer de 2023, s’ha reunit el Consell de la Policia amb caràcter extraordinari.

El motiu, Informació per part dels membres del Consell del projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra.
L’objectiu de l’Administració és eliminar la figura de tècnic de suport no policial. Aquella figura administrativa a la qual s’acullen els mossos i mosses quan se’ls dictamina una incapacitat permanent total.

L’SME ha informat desfavorablement d’aquest projecte de Decret perquè considerem que no es pot eliminar un dret laboral, sense deixar clar i ben regulat quines seran doncs les opcions per a totes aquelles persones que estiguin en situació d’incapacitat permanent total.

No podem permetre que s’elimini aquesta figura i no es reguli de forma clara l’alternativa a aquesta, deixant tota la regulació normativa a moltes possibles interpretacions que no donen garanties al moss@.

Abans d’implementar una modificació d’aquest calatge és del tot necessari negociar i treballar molt ben treballat tot allò que fa referència a la segona activitat.

I aquesta ha estat la línia proposada en el Consell de la Policia per l’SME. Que no es modifiqui res fins que no estigui tot ben lligat.

I si finalment l’Administració tira pel dret i malgrat l’oposició de la gran majoria dels sindicats, acaba aprovant aquesta modificació de Decret, l’SME la impugnarem!!

Sempre Mossos d’Esquadra