TEMARI DEL CURS DETECCIÓ D’ALCOHOL I DROGUES EN LA CONDUCCIÓ

Introducció i objectius

Metodologia del curs

Avaluació

1 NORMATIVA I MARC LEGAL

1.1 i Normativa i Marc legal general

1.2 Regulació administrativa i penal en matèria de trànsit

1.3 Persones obligades a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues:

2 DETECCIÓ D’ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓ

2.1 Taxes ‘alcohol i marges d’error

2.2 Realització de la prova de detecció d’alcohol

2.3 Actes i diligències en cas de positiu en alcohol

3 DETECCIÓ DE ROGUES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O SUBSTÂNCIES EN LA CONDUCCIÓ

3.1 Tipus de rogues detectables i la seva influència en la conducció:

3.2 Classificació de les drogues

3.3 Detecció i valoració dels signes per consum de drogues

3.4 Detecció i valoració dels signes per consum de drogues

4 IMMOBILITZACIO DEL VEHICLE

5 T-32 MODEL D’ATESTAT SIMPLIFICAT

5.1 Casuístiques per instruir atestat mitjançant T32

5.2 Cos de l’atestat T32

6 ALTRES CASUÍSTIQUES

6.1 Menors

7 CAS PRÄCTIC TEORIA DE WIDMARK

8 SENTENCIES AL RESPECTE DE LA FORMULA DE WIDMARK

9 JURISPRUDÈNCIA

ANNEX I